Tiårig satsing for sårbare barn

Gjensidigestiftelsen og Stine Sofies Stiftelse har signert tidenes største nasjonale satsingen på å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn. Nå er prosjektet i gang!

Styringsgruppen hadde nylig sitt første møte. Der møtte Anne Kjersti Toft og Ingrid Tollånes fra Gjensidigestiftelsen, samt Ada Sofie Austegard, Tone Vareberg, John Are Jonassen og styreleder Audun Myhre fra Stine Sofies Stiftelse. Foto: Eva Kvelland

- Vi har tro på at vi sammen, både med økonomisk styrke og faglig kompetanse, kan gjøre en forskjell for barn over tid, sa Unn Dehlen, administrerende direktør i Gjensidigestiftelsen, da avtalen ble signert utenfor Stortinget 28. august.

Avtalen er det største partnerskapet Gjensidigestiftelsen noen gang har inngått. For Ada Sofie Austegard i Stine Sofies Stiftelse betyr satsingen en stor mulighet til å gjøre en forskjell.

- Det betyr mest av alt mye for de voldsutsatte barna der ute. 1 av 7 barn utsettes for overgrep. 2 av 10 utsettes for vold. At Gjensidigestiftelsen vil være med på å forebygge vold og overgrep mot barn, betyr at vi får muskler til å gjøre noe med det største samfunnsproblemet vi har.Behov for folkeopplysning

Avtalen strekker seg over 10 år, og forplikter begge parter. Forprosjektet er allerede i gang, og handler i første rekke om å kartlegge dagens tilbud og tiltak – samt avdekke hvor det er hull som må fylles.

- Vi vet at kunnskapen om vold og overgrep er lav i befolkningen, og at barn og unge trenger å vite mer om hva som er lov og hva som er ulovlig. Derfor er folkeopplysning en viktig del av prosjektet, forteller Ada Sofie.Forebygge og avdekke

Prosjektet tar for seg hele livsløpet, og hovedfokus er på å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn. En viktig del av prosjektet er å løpende knytte forskning og effektmåling til arbeidet.

- Det er helt essensielt at vi fremover gjør mer av det vi vet virker. Derfor er dette prosjektet så viktig, sier Tone Vareberg, som er daglig leder i Stine Sofies Stiftelse og prosjektleder for satsingen.