Alltid på vakt for barna

- De vet ikke hvordan de skal gjøre det, for det er faktisk vanskelig å spørre et barn: «slår faren din deg? Ann-Kristin Olsen ledet Barnevoldsutvalget og mener samfunnet har sviktet barna.

Illustrasjonsfoto/Shutterstock

- De vet ikke hvordan de skal gjøre det, for det er faktisk vanskelig å spørre et barn: «slår faren din deg? Ann-Kristin Olsen ledet Barnevoldsutvalget og mener samfunnet har sviktet barna.

– Det ble ikke snakket med barna. Vi så det i alle tjenestene. De ansatte har plikt til å snakke med barna og likevel blir det ikke gjort.

Ann-Kristin Olsen gjentar det flere ganger, og presiserer hvor ille det er – at vi ikke snakker med barna. For det er barna som vet.

Hvorfor klarer vi ikke å snakke med barna?

– For det første må du rett og slett vite hvordan. Mange fagpersoner mangler den kompetansen. De vet ikke hvordan de skal gjøre det, for det er faktisk vanskelig å spørre et barn: «slår faren din deg?» For det andre vegrer folk seg og frykter konsekvensene. Det er ikke vanskelig å spørre barna: «hvordan har du det egentlig hjemme?» Men hvis du stiller det spørsmålet, da må du være forberedt. Hvis barnet forteller om vold og overgrep, da kan du ikke sende det barnet hjem.

Ann-Kristin Olsen tror ofte fagpersoner unngår å spørre barna, fordi de frykter det de kan få høre. Mange er redde for å være den som får «hele ansvaret» i fanget.

Les hele artikkelen her

(Teksten over er hentet fra artikkelen skrevet på nettsiden til Kommunespeilet til KS)