Anders går tett på historiene

Stine Sofie Senteret har fått et nytt ansikt. Anders Dovran er psykolog og forsker. Med traumer hos utsatte grupper som spesialfelt, ser han frem til å kunne bidra positivt til voldsutsatte barns fremtid.

Anders Dovran Eva Kvelland

- Jeg er både kliniker og forsker, og rollen min her på senteret blir nok også litt todelt. Jeg skal sørge for å utvikle forskningsinnsatsen rundt aktivitetene her, samtidig som jeg skal bidra inn i det daglige livet på senteret.

I møtet med en vond tematikk, har Anders med seg en alvorlig erkjennelse.

- Vi vet at opplevelser i barndommen påvirker resten av livet ditt. Men det er også sånn at jo mer alvorlig volden og overgrepene er, og jo tidligere i livet det inntreffer, jo tøffere kan det bli senere i livet. Det blir på en måte mørkere og mørkere, forteller han.


Traumeforsker

Anders Dovran er psykolog. Han har blant annet jobbet innen barnevern, rusbehandling, psykisk helsevern og poliklinisk. Før han landet på Stine Sofie Senteret var han psykologspesialist hos RVTS Sør.

- Jeg har fått med meg mye på veien, men fellesnevneren for det meste er vel traumer hos utsatte grupper. I 2014 disputerte jeg på en doktorgrad innen samme tematikk.

Og nettopp forskerkompetansen, og en evig sult etter å produsere forskning som gir noe tilbake, er noe av det viktigste Anders tar med seg til verdens første kurs- og mestringssenter for voldsutsatte barn.


Historiene er der hver dag

- Jeg søkte meg hit fordi det ligger nært det faglige engasjementet mitt, og fordi jeg vet at vi trenger mer kunnskap om effekten av det vi gjør her på Stine Sofie Senteret, forteller Anders.

- Vi skal bli en kunnskapsbedrift. Vi er i støpeskjeen, og min visjon er å ta oss i mål.

Anders blir en viktig del av FoU-teamet hos Stine Sofies Stiftelse. Han mener det blir viktig å knytte til oss eksterne fag- og forskningsmiljøer.

- Vi må stoppe opp og se hva vi har og hva vi trenger mer av. Historiene er der hver dag. Det gir unike muligheter til å skape kunnskap om hvordan vi best kan ivareta barn som har opplevd vold eller overgrep – og gi dem en det de trenger for å få en bra fremtid, på tross av det de har vært gjennom.


Skal urbanisere Grimstad

Mannen er fra Oslo og har bodd lenge i Bergen. Men når kjærligheten er sørlending, ble det Grimstad, båt og sjø på bygutten. I tre år hittil – med samboer, en 5-åring og ny baby på vei.

- Jeg kan vel kalles en klima- og boligflyktning. Her nede får vi penere vær og mer hus for pengene. Så får oslogutten ha som mål å urbanisere Grimstad, sier han med en smil.