Barneombudet fikk råd fra barna på senteret

I to dager har ansatte hos Barneombudet­­­­­­­­­­­ besøkt Stine Sofie Senteret i Grimstad. De lot seg imponere av hvor viktig det faglige innholdet på senteret er.

- Det er mye lek og gode opplevelser på senteret, men det vi gjør har et solid faglig fundament og læring er en sentral del av oppholdet, forteller Kristin Stokke.

Stokke er daglig leder på Stine Sofie Senteret, som hver uke tar imot voldsutsatte barn, med deres søsken og trygge voksne. Hun forteller at besøket fra Barneombudet hadde to mål.

- De ville lære om senteret og forstå hva vi gjør og hvordan vi gjør det. I tillegg var det viktig for dem å snakke med barna for å vite mer om hvordan de opplever oppfølgingen og hjelpen de får.

Vil ha råd fra barn og unge

Barneombudets eget prosjekt «Voldsfri barndom – God helse» skal gi et bedre grunnlag for ombudets arbeid med å påvirke alle som jobber for barn. Rådene og erfaringene de får fra barna på Stine Sofie Senteret er et viktig innspill i prosjektet.

- Jeg tror det var viktig for dem å være her over litt tid, og å komme tett på både barna og de voksne på senteret. Det gir et godt inntrykk av hva de voldsutsatte barna møter – på både godt og vondt, sier Kristin Stokke.

Mange vil besøke Stine Sofie Senteret, og i tillegg til Barneombudet har også byråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), Ronald McDonald Barnefond og Private Barnehagers Landsforbund (PBL) besøkt senteret denne uka.