Bistandsadvokater kan bety enda mer!

Barna og familienes vei til Stine Sofie Senteret er ofte gjennom fagpersoner de møter i hverdagen. Bistandsadvokater kan sørge for at flere voldsutsatte barn får den muligheten.

Nylig var Stian Tobiassen og Kristin Stokke på besøk hos Advokatforeningen og Bistandsadvokatutvalget for å informere om senteret.

– Deltakerne søker selv om opphold på senteret, men må legge ved et følgeskriv fra en fagperson som kjenner barnet og familiens situasjon, forteller Stokke.


Viktig følgebrev

Følgebrevet skal gi informasjon om hva familien har gått gjennom, hvor de står per nå, hvilke hjelpeinstanser som er koblet inn, og status på voldsutøver eller overgriper. Stokke understreker viktigheten av følgebrevet.

– Det er ikke en henvisning, men et viktig grunnlag når vi behandler søknaden. Det skal ikke være vanskelig å få opphold hos oss, men det er viktig at vi kjenner barnet og familiens situasjon slik at vi på best mulig måte kan vurdere hvilken nytte de vil få ut av et opphold.


Hjelp i prosessen

- Vi trenger følgeskrivet, men vi vet også at mange som søker om opphold, trenger informasjon og hjelp i søknadsprosessen. Etter innvilget søknad, tar vi resterende planlegging og gjennomføring av reise og opphold. Tilbudet skal være brukervennlig både for våre små og store kursdeltakere og for dem som bidrar med følgeskriv.

Kristin Stokke forteller at mange bistandsadvokater er i kontakt med aktuelle familier.

– De har god mulighet til å hjelpe flere til å få et opphold på senteret. Vi håper de tar den muligheten til å bety enda mer for voldsutsatte barn.


Gode tilbakemeldinger

Mange bistandsadvokater kjenner Stine Sofie Senteret godt, og har hjulpet flere familier til et opphold på senteret.

– De tilbakemeldingene vi får fra bistandsadvokater er unisont positive. De opplever at familiene får hjelp i en svært vanskelig livssituasjon, og barna en etterlengtet opplevelse av å ikke være alene om å være utsatt.

I tillegg til bistandsadvokater kommer følgebrevene fra Statens Barnehus, fastleger,BUP , barnevernstjenesten, Bufetat, krisesentre, støttesentre, helsesøster eller andre som kjenner barnet og familiens situasjon.

Les mer om søknadsprosessen her!