Bli bedre kjent med Stine Sofie Senteret!

Jobber du med barn og unge utsatt for vold eller overgrep? Nå kan du bli enda bedre kjent med tilbudet på vårt fagseminar!

Jobber du med barn og unge utsatt for vold eller overgrep? Nå kan du bli enda bedre kjent med tilbudet på Stine Sofie Senteret!

Vi inviterer til fagseminar for deg som jobber med barn og unge utsatt for vold eller overgrep, for eksempel barnevern, bistandsadvokat, krisesenter, støttesenter, helsestasjoner o.l.

Her kan du høre våre eksperter og ressurspersoner fortelle om viktigheten av normalitet i hverdagen til barn og unge utsatt for vold eller overgrep. Du får også en unik mulighet til å utveksle erfaringer med andre fra tilsvarende kommunale og fylkesvise etater, i tillegg til private organisasjoner/stiftelser mv.

Hele programmet finner du her.


Sted: Stine Sofie Senteret, Grimstad
Dato:
12 .- 13. september 2023
Pris:
799 kr (500 for kun faglig program)
Påmeldingsfrist:
6. september


Meld deg på her


TEMA: Når normalitet er medisinen.

Mange har gått gjennom perioder uten å kjenne på normalitet og hverdagsliv. Erfaringene preger selvbildet deres, og ofte lever de med følelsen av å være annerledes enn sine jevnaldrende.

Bli med på fagseminaret og lær mer om

  • Hvor viktig er normalitet i et barns hverdag?
  • Hvilke faktorer spiller inn når normalitet er medisinen?
  • Hvordan kan du som fagperson bidra til barnas følelse av "å være som alle andre"?

Dette får du ved å delta

  • to dager med faglig påfyll fra våre eksperter og ressurspersoner
  • unik anledning til erfaringsutveksling og mingling på tvers av faglig bakgrunn
  • uformell middag med god underholdning

Du får også en unik mulighet til å komme på innsiden av tilbudet på Stine Sofie Senteret,et kostnadsfritt og nasjonalt tilbud til voldsutsatte barn og unge og deres omsorgspersoner.

Meld deg på her!


Er dere flere fra samme arbeidsplass? Vi kan hjelpe med å finne billetter, overnatting og transport. Kontakt oss per e post hvis du behøver assistanse.