Bli med på fagseminar 12. - 13. september!

TEMA: Når normalitet er medisinen.

Colorbox

Temaet for seminaret er "Når normalitet er medisinen". Bli med 12. - 13. september og få faglig påfyll hos oss på Stine Sofie Senteret i Grimstad.

Barn og unge, som har opplevd vold eller overgrep, kan ha gått gjennom perioder uten å kjenne på normalitet og hverdagsliv. Erfaringene preger selvbildet deres, og ofte lever de med følelsen av å være annerledes enn sine jevnaldrende.

Bli med på fagseminar på Stine Sofie Senteret 12. - 13. september og lær mer om

  • Hvor viktig er normalitet i et barns hverdag?
  • Hvilke faktorer spiller inn når normalitet er medisinen?
  • Hvordan kan du som fagperson bidra til barnas følelse av "å være som alle andre"?

Les mer og meld deg på.

Få faglig påfyll fra våre fageksperter og ressurspersoner. Bli også bedre kjent med tilbudet vårt ved Stine Sofie Senteret i Grimstad, et gratis tilbud til voldsutsatte barn og unge og deres omsorgspersoner. Hele programmet kommer snart.

Konferanse passer for deg som jobber med barn og unge utsatt for vold eller overgrep, og deres omsorgspersoner, for eksempel barnevern, bistandsadvokat, krisesenter, støttesentre, helsestasjoner o.l.

Meld deg på her.