Detfinneshjelp.no

Helsedirektoratet har sammen med nasjonale og internasjonale fagmiljøer utviklet tilbudet Detfinneshjelp.no - en lavterskel tjeneste for mennesker som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn.

Tilbudet gjelder for voksne som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn, og består av en nettbasert lavterskeltjeneste og behandling i klinikk. Underveis i arbeidet med å utvikle tilbudet, ble Stine Sofie Stiftelse og andre instanser som jobber med utsatte, involvert og hørt.

– De som tar kontakt med lavterskeltjenesten vil få tilbud om behandling i poliklinikk, for å håndtere seksuelle tanker og følelser for barn, endre tankemønstre og redusere risiko for å begå overgrep. Man kan også ta direkte kontakt med poliklinikk uten å gå veien via lavterskeltjenesten, skriver Helsedirektoratet om tilbudet.


Viktig forebyggende tiltak

Tjenesten består av en nettside detfinneshjelp.no, telefontjeneste og en chat.

Kristin Stokke fra Stine Sofie Senteret har bidratt inn i prosessen med opprettelsen av tjenesten, og har stor tro på tilbudet.

– Dette er et viktig tiltak for å forebygge seksuelle overgrep mot barn, mener hun. Mennesker med seksuelle tanker og følelser for barn har manglet et sted å få hjelp. Å gå alene med dette øker faren for at tanker og følelser blir handling. Det finnes hjelp er derfor et etterlengtet tilbud.

Kristin roser arbeidet som er gjort med å etablere tilbudet.

– Helsedirektoratet hadde hele tiden god dialog med oss og flere instanser som til daglig arbeider med utsatte. De var hele tiden opptatt av at Det finnes hjelp ikke skulle framstå krenkende overfor mennesker som selv er utsatt for overgrep. Noe som også er viktig for oss som jobber for å ivareta voldutsatte og deres pårørende.


Viktig at informasjonen når ut til de som trenger det

Det er viktig at informasjon om tilbudet når ut til så mange som mulig, både i befolkningen og til hjelpeinstansene.

– Dette har Helsedirektoratet virkelig tatt på alvor ved å lage informasjonsfilmer som går på både TV og diverse sosialt medier, forteller Kristin.

– Vi heier på slik tilbud, sier Ada Sofie. Alle tiltak som kan virke forebyggende og forhindre at barn blir utsatt for overgrep, ønsker vi velkommen.

Det finnes allerede hjelpetjenester for denne målgruppen i Sverige, Danmark, Storbritannina, Nederland og Tyskland. Erfaring fra andre land er at mange personer tar kontakt med lavterskeltjenesten, og at de ønsker behandling for sine problemer, skriver Helsedirektoratet.


Håper tilbudet blir brukt

– Dette er et etterlengtet tilbud og jeg har stor tro på at dette er et viktig forebyggende tiltak. Nå gjenstår det å se om det blir brukt og om det har noe effekt, sier Ada Sofie

Helsedirektoratet vil parallelt med at lavterskeltilbudet opprettes, initiere forskningsprosjekter, slik at vi får mer kunnskap og kan videreutvikle behandlingstilbudet, skriver de.


Les mer om tjenesten på:

Detfinneshjelp