Fagdag på Stine Sofie Senteret

Fredag 15. februar var rundt 160 engasjerte mennesker samlet på Stine Sofie Senteret for en dag med faglig påfyll og informasjon om hva senteret gjør for å ivareta de voldsutsatte barna som kommer hit.

Unikt innblikk i hva Stine Sofie Senteret gjør

Arrangementet var rettet mot yrkesgrupper som jobber med barn. Det var blant annet mange lærere og barnehagelærere tilstede denne dagen. Tilbakemeldingene var utelukkende positive.

- Jeg blir så imponert, det er så gjennomtenkt! Hele senteret, det traumebevisste grunnlaget og alt som gjøres her, forteller ei ansatt i skolen.


Etter denne innføringen i arbeidet på senteret fikk de en grundig omvisning på området og et innblikk i hvordan ukene på senteret foregår.

- Jeg kjenner til flere som har vært her. Det er fint å kunne se at det barna forteller faktisk stemmer! Det er helt fantastisk her. Det er også lettere for oss å kunne anbefale andre å dra hit, nå som vi har sett dette selv, og fått så god informasjon om tilbudet, forteller en av de besøkende.

Deltagerne får faglig påfyll i kinorommet


Modig, kompromissløs og alltid på barnas side

Etter lunsj fikk fagpersonene høre foredraget Modig, kompromissløs og alltid på barnas side, som holdes av våre foredragsholdere i Stine Sofies Stiftelse. Foredraget tar for seg ulike voldsformer, hva man skal setter, og konsekvenser av vold og overgrep i barndommen.

- Det var et sterkt foredrag, men samtidig så veldig viktig, forteller en lærer fra Kristiansand.

Harald Dean hold foredrag om ulike voldsformer


Stor interesse for åpen dag

Interessen i forkant av arrangementet var stor, og påmeldingen ble stoppet en uke før arrangementsdagen.

- Dette førte til at vi måtte si nei til en del. Det er gøy at etterspørselen er så stor, og vi har allerede fastsatt en dato for en ny åpen dag i mai, forteller daglig leder på Stine Sofie Senteret, Kristin Stokke.

Slike åpne dager og fagdager er veldig viktig for tilførselen av nye deltagere til senteret mener Kristin.

- Det å invitere fagfolk som jobber med barn til å se arbeidet vi gjør, bidrar til at de lettere forstår hva dette er og kan henvise deltagere. Det sitter nok mange mennesker i salen nå som kjenner et barn som kunne hatt godt av et opplegg på senteret.

Det arrangeres ny fagdag 15. mai! Dagen koster 300,- og Påmelding sendes til post@stinesofiesenteret.no

Det ble servert lunsj med dessert
Deltagerne ble delt i grupper hvor de fikk faglig påfyll og omvisning