‒ Får hjelp til å håndtere de vonde opplevelsene

Fagpersoner er viktige veivisere når voldsutsatte barn og unge skal få rett hjelp. Susanne Moe ved SKU Agder mener Stine Sofie Senteret gir god hjelp til dem som trenger det.

Susanne Moe ved Støttesenter for Kriminalitetsutsatte i Agder politidistrikt (SKU Agder). Privat

Stine Sofie Senteret er et kurs- og mestringssenter for volds- og overgrepsutsatte barn, deres søsken og trygge voksne. For å søke om opphold må deltakerne sende egen søknad og legge ved et følgeskriv fra en fagperson som kjenner barnet og familien fra hjemmesituasjonen, også kalt en ‘følgeskriver’.

Susanne Moe, rådgiver ved Støttesenter for Kriminalitetsutsatte i Agder politidistrikt (SKU Agder), har vært ‘følgeskriver’ ved flere anledninger. Hun vet godt hvorfor voldsutsatte barn og unge bør søke om opphold ved senteret.

‒ Vi opplever at flere voksne synes det kan være vanskelig å forklare for barna hva vold er og gi de mekanismer for å håndtere det de har opplevd. Det kan de få god hjelp til ved Stine Sofie Senteret, sier hun.

Søk om opphold


Hjelp til å mestre hverdagen

Susanne Moe ble kjent med Stine Sofie Senteret da hun jobbet som bistandsadvokat, og i sin nåværende stilling møter hun voldsutsatte over 16 år med behov for å håndtere det de har opplevd. Da er det fint å kunne vise til tilbudet ved senteret.

‒ Vi opplever at de føler seg trodd på sin historie, får hjelp til å snakke om dette sammen med andre og håndtere vanskelige følelser rundt vold og overgrep. I flere saker kobles det på hjelp som de kanskje ikke tidligere har fått. De har gjerne også fått en større forståelse av sine rettigheter, forklarer rådgiveren.

Slik er kursoppholdet

Det er barnas opplevelser som innfrir kriteriene til et opphold ved Stine Sofie Senteret. Sammen med søknaden sendes et følgeskriv fra en faginstans som kjenner barnet, familien og historien deres.

Moe anbefaler gjerne familier med barn som har opplevd vold og overgrep et opphold ved senteret, og mener det ikke bare er undervisningen eller oppfølgingen som er viktig ved et opphold.

‒ Mange opplever oppholde på senteret som et "fristed" hvor de også møter andre voksne og barn i samme situasjon, forklarer hun.


Tar barnas historier på alvor

I samarbeidsmøter med andre instanser snakker Moe og hennes kolleger ofte om nytten av et opphold på Stine Sofie Senteret for både barna selv, søsken og omsorgspersoner.

‒ Det er likevel viktig at familiene som kommer til senteret er i en fase i livet hvor de vil ha nytte av et opphold. Ofte er det andre instanser som vil kunne legge til rette for at mye er på plass i forhold til bolig, økonomi, helsehjelp før familiene tar opphold på senteret, utdyper hun.

Senterleder ved Stine Sofie Senteret, Nils Bjørn Olsbu, mener rollen som følgeskriver er utrolig viktig for familiene.

‒Når barn og unge utsettes for vold, overgrep, eller er vitne til vold i nære relasjoner, har dette stor innvirkning på barnet og den rammede familien. Ofte blir hele familier rammet på en eller flere måter, sier han.

Nils Bjørn Olsbu, senterleder ved stine Sofie Senteret
‒For både barna og de voksne er fagpersoner som følgeskrivere veldig viktige. Ved å bekrefte historien til barna i søknadsprosessen til Stine Sofie Senteret, viser de at de tar utfordringene til familiene, på alvor.

Enkel søknadsprosess

Følgeskrivere er ansatte ved eksempelvis Statens Barnehus, fastlege, behandlende terapeut, barnevernstjenesten, Bufetat, bistandsadvokat, krisesenter, støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, helsesøster eller tilsvarende.

‒ Vi håper flere fagpersoner vil følge Susannes eksempel og være ‘følgeskriver’ for voldsutsatte barn, sier Nils Bjørn.


Les tilbakemeldingen fra far og sønn


Selv oppfordrer Susanne Moe flere fagpersoner til å bli bedre kjent med det faglige innholdet i et opphold ved Stine Sofie Senteret, og oppfordrer flere fagpersoner om å bli følgeskrivere:

‒Søknadsprosessen er enkel og grei, og det gis god oppfølgning hvis man har spørsmål, sier hun.