- Forslag til statsbudsjett er en dråpe i et altfor stort hav!

Statsbudsjettet gir 67 millioner ekstra til arbeidet mot vold og overgrep i 2019. Det er bra med en økning, men det er en dråpe i et altfor stort hav. Regjeringen følger ikke opp ambisjonene i opptrappingsplanen. Samfunnet svikter barna som utsettes for vold og seksuelle overgrep.

- Når Barne- og likestillingsminister Linda Helleland i budsjettlekkasjen i september kalte satsingen «historisk», er det et paradoks når vi vet hvor stor samfunnsutfordring det er at barn utsettes for vold og overgrep, sier Ada Sofie Austegard, generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse.

Barnevoldsutvalgets NOU: Svikt og svik, konkluderte med at systemet svikter barn som utsettes for vold og overgrep. Samtidig viser beregninger at de samfunnsøkonomiske kostnadene i et livsløpsperspektiv kan være opp mot 75 milliarder – i tillegg til de enorme menneskelige lidelsene.

- Da er forslag til statsbudsjett en dråpe i et altfor stort hav!


Følger ikke opp egne vedtak

Opptrappingsplanen mot vold og overgrep ble vedtatt i forrige stortingsperiode. Nå forventer Stine Sofies Stiftelse at det snart følger penger med planen.

- Med opptrappingsplanen skulle det følge betydelige økonomiske forpliktelser. Når vi ser hvor lang tid dette tar, er jeg redd politikerne ikke forstår hvor alvorlig situasjonen er.

- 825 millioner videreføres fra 2018. Når regjeringen nå legger på nye 67 millioner, er det fremdeles et stykke unna der vi bør være. Skal du kalle det en opptrappingsplan, så må vi bevege oss mer enn museskritt hvert år. Vi burde allerede vært over 1 milliard i året! Dette er penger som skal sikre bedre oppfølging av volds- og overgrepsutsatte barn, særlig i kommunene, og styrke det livsviktige arbeidet med å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn.

31 millioner til Stine Sofie Senteret

Regjeringen følger opp støtten til drift av Stine Sofie Senteret i Grimstad, men daglig leder Kristin Stokke ønsker seg én ekstra million for å bedre kunne følge opp barna i hjemkommunen.

- Vi er glad Regjeringen foreslår å videreføre støtten til Stine Sofie Senteret –Norges eneste kurs- og mestringssenter for voldsutsatte barn. Vi kan drifte senteret med dette beløpet, men vi ber om én ekstra million for å bedre kunne følge opp barna og familiene når de kommer tilbake til hjemkommunen. Vi har etablert et eget oppfølgingsteam, og vil være en los for familiene når de kommer tilbake og skal fortsette arbeidet med det lokale hjelpeapparatet. Det er i kommunene hverdagen er, og det er der utfordringene må løses, sier Stokke.