Må bryte voldssirkelen tidligere

Samarbeidet med Gjensidigestiftelsen har gitt oss muligheten til å satse større. Livsløpsprogrammet skal gi voksne økt handlingskompetanse og kommunene mer ansvar.

Avtalen med Gjensidigestiftelsen ble signert høsten 2017. Anne Kjersti Toft og Ingrid Tollånes fra Gjensidigestiftelsen, Ada Sofie Austegard, Tone Vareberg, John Are Jonassen og styreleder Audun Myhre fra Stine Sofies Stiftelse. Eva Kvelland

– Den nye strategien ble vedtatt i desember 2017. Våre viktigste tiltak i årene som kommer, i tillegg til Stine Sofie Senteret, vil være å styrke voksnes handlingskompetanse og å øke innsatsen mot at vold og overgrep begås første gang, forteller Tone Vareberg, daglig leder i stiftelsen.


Livsløpsperspektivet

Sammen med prosjektleder John Are Jonassen forteller hun begeistret om samarbeidet med Gjensidigestiftelsen, som ble inngått våren 2017. Det siste året er det utviklet et eget program der livsløpstankegangen gjennomsyrer alt.

– Å tenke livsløp handler om å tenke konsekvensene av vold og overgrep. Vi vet mye om hvor store skader det kan gi senere i livet, samtidig som voldsspiralen og -arven er godt dokumentert. Det gjør det viktig å bryte den onde sirkelen tidlig i livet, forklarer Jonassen.

– Samarbeidet med og støtten fra Gjensidigestiftelsen gjør det mulig for oss å satse stort. Jeg er veldig glad for å se at de tar ansvar på et så viktig område, og samtidig er en aktiv del av prosjektet, sier Vareberg, som forteller at den økonomiske støtten er avgjørende.


Train the trainers

Nylig ble fire hovedtiltak valgt ut, og Jonassen forteller at god innsikt har vært nøkkelen for de valgene som nå er tatt.

– Vi har jobbet frem et omfattende innsiktsdokument som samler den eksisterende kunnskapen om omfang og konsekvenser av vold og overgrep. I tillegg etablerer vi FoU-team og -plattform som skal sørge for kvaliteten i arbeidet.

De fire hovedtiltakene skal nå jobbes med som egne prosjekter, men de kan allerede nå avsløre noe av innholdet.

– Vi tror det er viktig å legge mye av arbeidet med forebygging og avdekking ned til kommunene. Derfor blir vår viktigste rolle å sette kommunene i stand til selv å sørge for å gi dem som jobber med barn økt kunnskap og handlingskompetanse. En slags train the trainers-rolle, forklarer Jonassen.


Oppfølging av voldsutsatte barn

I tillegg til programmer for bedre forebygging og avdekking, jobbes det allerede med et eget oppfølgingsprogram for voldsutsatte barn i kommunene.

– Når familiene kommer hjem fra Stine Sofie Senteret trenger de et godt mottaksapparat. Det skal vi bidra til, sier Vareberg og Jonassen.


Gjensidigestiftelsen:

- Stor betydning på lang sikt

Ingrid Tollånes
Gjensidigestiftelsen


Ingrid Tollånes er leder for samfunn og gave i Gjensidigestiftelsen. Hun forteller at satsingen går hånd i hanske med deres visjon om å skape et tryggere samfunn.

– Vold og overgrep mot barn og unge får alvorlige konsekvenser. Måten stiftelsen jobber på gir oss en sikkerhet for at midlene blir benyttet på en måte som bidrar til å realisere målene.

Tollånes har tro på hovedtiltakene i Livsløpsprogrammet.

– Nå er vi kommet så langt at vi ser konturene av prosjekter som kan være med å endre praksis i kommunene. Økt kunnskap og samhandling er viktige og riktige stikkord, sier Tollånes, som tror satsingen vil ha stor betydning også på lang sikt.

– Hvis vi gjennom samarbeidet kan mangedoble innsatsen, skal vi være fornøyd. Vi tror at styrket kompetanse, synlighet og mer fokus på betydningen av forebygging er rett vei å gå.


Les mer om inngåelsen av avtalen med Gjensidigestiftelsen.