– Oppfølgingsbehovet er enormt!

I 2017 konkluderte barnevoldsutvalget med at systemet svikter de voldsutsatte barna. Etter tre år med deltakere på Stine Sofie Senteret er erfaringen den samme.

Kristin Stokke og Kaia Dannevig Mollestad

– Barna og familiene er på Stine Sofie Senteret i ei uke. De resterende 51 ukene bor de i hjemkommunen. Det er der livet leves. Det er der de trenger et system som fungerer.


Behovet vokser

Kristin Stokke er daglig leder på senteret. Da hun i 2018 etablerte et eget oppfølgingsteam visste hun ikke hvor omfattende det skulle bli.

– Målet er å hjelpe familiene i møte med det lokale støtteapparatet. Vi informerer dem om lovverk og rettigheter, og hvilke hjelpeinstanser som finnes der ute. Samtidig kan vi gi det lokale hjelpeapparatet direkte tilbakemeldinger basert på det vi ser og opplever under familiens opphold her på senteret.

Etter snart to år med eget oppfølgingsteam har behovet for oppfølging vokst.

– Oppfølgingsbehovet er enormt. I dag består teamet av en juridisk rådgiver og en rådgiver med politifaglig bakgrunn. De gjør en uvurderlig jobb i å hjelpe i overgangen mellom senteret og kommunen, men behovet for økte ressurser i teamet vokser i takt med deltakermengden og synliggjøringen av behovet.Ulike mennesker – ulike behov

Familiene er på senteret fra mandag til lørdag. I løpet av uka har alle de voksne en samtale med oppfølgingsteamet. Kaia Dannevig Mollestad utgjør den ene halvparten av oppfølgingsteamet.

– Formålet med samtalen er å svare på spørsmålene omsorgspersonene har om sin egen situasjon og sak. Vi kartlegger hvilke hjelpeinstanser som er inne, hva familiene savner og hva vi kan bidra med å få på plass.

– I tillegg får ungdom mellom 16 og 18 år også tilbud om en samtale. De har ofte lite informasjon om sin egen sak, og sitter med spørsmål som omsorgspersonene ikke kan eller makter å svare på. Ofte kan samtalene med oss hjelpe dem med å komme litt videre med utfordringene sine.

Mollestad har bakgrunn fra politiet og etterforskning av saker om vold og overgrep. Hun har også vært avhører på barnehuset, og er godt kjent med de utfordringene mange av deltakerne på Stine Sofie Senteret kjenner på. Behovene er forskjellige.

– Noen trenger praktiske råd og veiledning for å finne frem i systemet. Andre trenger hjelp til å sortere i de avgjørelsene som må tas for familien, mens noen bare trenger å høre at de gjør en god jobb. For mennesker i en krisesituasjon skal vi ikke undervurdere hjelpen som kan ligge i bare å lytte, ta en telefon for dem eller sende en skriftlig tilbakemelding til barnevern, politi eller advokater, forklarer Mollestad, som håper hun snart får nye kollegaer i oppfølgingsteamet.


Ber politikerne om en løsning

– I dag er arbeidsmengden på smertegrensen, og kapasiteten for liten til å gjøre mer av det vi ser hjelper barna og familiene i møte med tjenestene i hjemkommunen. Noen uker har vi så mange voksne omsorgspersoner på senteret at vi må jobbe dobbelt for å få tid til gode samtaler med alle, sier Mollestad.

Daglig leder Kristin Stokke forteller at de begrensede ressursene får noen negative konsekvenser.

– Det er begrenset hvor mye de to i oppfølgingsteamet kan ha kontakt med familiene gjennom uka, og for noen er den oppsatte samtalen det første møtet de har. Muligheten til å følge opp familiene i tiden etter oppholdet er også begrenset – samtidig som ønsket og behovet for det er stort. Samtalen utløser ofte et oppfølgingsbehov. Det er krevende når det allerede mandag morgen er nye deltakere på plass på senteret, forklarer hun og ber politikerne om en løsning.

– I dette tilfellet handler det om ressurser. Med en økning på to stillinger til oppfølgingsteamet kan vi både gi bedre støtte under oppholdet, og ikke minst gi familiene den oppfølgingen de trenger for å få bedre hjelp fra hjelpeapparatet i hjemkommunen.