Stine Sofie Senteret vokser

Stine Sofie Senteret åpnet dørene for 2 år siden. Mer enn 600 barn har besøkt senteret. For daglig leder Kristin Stokke har det innfridd alle forventninger.

Daglig leder Kristin Stokke er fornøyd med utviklingen på Stine Sofie Senteret. Stian Herdal

– Det har skjedd kjempe mye siden oppstarten! Vi har blitt tryggere på at dette tilbudet har en plass i samfunnet, det er brukt for oss, og deltagerne får mye igjen for å være her. Personalet mer kjent med hverandre, vi har fått mer erfaring med det faglige innholdet, noe som gjør oss tryggere på det arbeidet vi gjør.

Totalt har 619 barn vært på senteret. 172 av dem har også vært på andregangsopphold. Tilsammen er det 332 familier. Antall besøkende har gått jevnt oppover.

– Vi har vært veldig utålmodige. Det gjør det lett å glemme hva vi faktisk har fått til på så kort tid.


Gode tilbakemeldinger fra hjelpeapparatet

Kristin forteller at tilbakemeldingene fra familiene som har vært på opphold her er veldig positive.

– Vi blir beskrevet som et veldig brukervennlig tilbud, det er lett å søke seg inn her. Familiene og barna forteller at det er godt å treffe andre i lignende situasjon. Tilbakemeldinger som går igjen er at personalet er fantastiske mennesker, deltagerne føler seg likt og de lærer noe nytt. Oppholdet blir beskrevet som en positiv pause fra en slitsom hverdag.

Tilbakemeldingene fra ulike deler av hjelpeapparatet er også gode.

– BUP-er og andre tjenester forteller at de får tilbake en familie som er lettere å jobbe med fordi de befinner seg på et annet sted, mentalt. Vi får også høre om foreldre som har gått tilbake i jobb etterpå, og barn og ungdom som har gått tilbake i skolen. De får troa på hverdagen igjen, og det er jo fantastisk å høre, forteller Kristin.


Et unikt tilbud

Hun tror at mye av suksessen til senteret ligger i rammene for tilbudet. Det er andre tjenester som driver med mye av det samme, men på en helt annen måte.

– Hovedforskjellen er at vi er et kurs- og mestringssenter. Det finnes ikke noen andre steder. Vi har fokus på mestring – på det de får til – ikke på det som er vanskelig. Vi krever ikke at de snakker om det vanskelige, det viktigste er å være her sammen med andre. Det er det eneste vi krever fra dem.

Mange deltakere sier at de har hørt mye av det samme før, men ikke helt forstått det. Kristin tror opplegget på senteret er mer tilpasset dem.

– Vi legger til rette for at barn treffer andre barn, og voksne andre voksne, som kan kjenne seg igjen i det samme. Barna lærer bedre av et lekent fokus, og det at vi er sammen med dem i seks dager tror jeg gir en trygghet og en ro som gjør dem mer tilgjengelig for kunnskap.


Hver uke er et nytt høydepunkt

Det er vanskelig å oppsummere de to første årene i kun én setning. Kristin beskriver hver uke som et høydepunkt i seg selv.

– Alle de positive tilbakemeldingene vi får fra deltakerne er den beste attesten. Jeg synes det er like fint hver gang.

Som daglig leder vil hun også trekke frem at det er godt å få gode tilbakemeldinger fra de ansatte.

– Det at vi klarer å få til en så bra og positiv arbeidskultur – på tross av alt det vanskelige vi jobber med. Når folk har det bra på jobb blir også tilbudet 100 prosent bedre.


Fremtiden for senteret

Hva fremtiden vil bringe er vanskelig å forutse, men Kristin har likevel noen tanker.

– Jeg håper at alle hjelpere der ute kjenner til oss. Når de møter et barn som har opplevd vold og overgrep så vil dette tilbudet dukke opp som den mest naturlige ting i verden.

I dag får senteret en støtte på 30 millioner over statsbudsjettet. Hun håper og tror at disse står trygt.

– 30 millioner kan høres veldig mye ut, men det er en dråpe i havet sammenlignet med hva det potensielt sett kan koste samfunnet dersom disse barna og familiene ikke får hjelp.