Presentert på kurs i pediatrisk rettsmedisin og sosialpediatri

Stine Sofie Senteret ble presentert 2. og 3. mai på den årlige konferansen på Soria Moria for pediatrisk rettsmedisin og sosialpediatri.

Hvert år arrangerer Oslo universitetssykehus HF, seksjon for rettsmedisinske undersøkelser av barn, en konferanse på Soria Moria Hotell og konferansesenter i Oslo. Her kommer fagfolk fra både inn- og utland for å oppdaterer hverandre på hvordan avdekke vold og overgrep begått mot barn.