Re-opphold: Mer mestring og læring!

– Mange deltagere setter stor pris på uken på senteret, og mange ønsker og har behov for å komme tilbake for et andre opphold, forteller familiekontakt på senteret, Nils Bjørn. Det er det også god mulighet for!

Flere uker i løpet av året har vi egne re-oppholdsuker hvor deltagere som har vært på senteret en gang, kan komme tilbake for et andre opphold. Her får de enda mer påfyll av kunnskap, frisket opp verktøy og selvfølgelig enda flere gode opplevelser.

Disse ukene skiller seg litt ut fra første oppholdet. Oppholdet varer fra tirsdag til lørdag, til forskjell fra ordinære opphold som er mandag til lørdag.

Mer om det som skjer på ordinære uker finner du her.


Styrken i fellesskapet og lekens betydning

Nils Bjørn forteller at det er enda mer fokus på to av senterets veivisere, som er å styrke fellesskapet i familiene og lekens betydning, under re-oppholdsukene.

– Undervisningen og aktivitetene gjennomføres sammen, i motsetning til første opphold hvor gruppene er delt i barnegrupper og voksengrupper. I tillegg har vi enda mer fokus på lek, og det å leke sammen denne uken. Vi oppfordrer voksne til å leke på barns premisser og gi lek større plass i hverdagen. Fordi vi vet hvor viktig leken er for de barna som har opplevd vanskelige ting.


Superheltfarmen

Opplegget denne uken er en variasjon av undervisning, lek og aktiviteter, men det er spesielt en ting som skiller seg fra ordinære uker, forteller Nils Bjørn.

– I løpet av uken har vi en heldagsutflukt til en gård. Der ute har vi blant annet oppgaver, som vi kaller for ukesoppdrag, som familiene skal løse i fellesskap. Det et veldig spennende og alltid et høydepunkt i løpet av uka!


Mestringskort

Under oppholdet får familiene verktøy som de kan bruke når følelser tar overhånd og når ting blir vanskelige.

– Under re-oppholdet får familiene lage felles mestringskort, som de også kan ta med seg hjem. Dette er konkrete verktøy som de kan anvende når ting blir litt vanskelig. Når familiene lager disse i fellesskap utvikler de også et fells språk - noe vi ser mange setter pris på.

Vi opplever mer samarbeid i familien og mer åpenhet rundt det barna har opplevd tidligere. De har gjennom undervisningen fått en forståelse for, og et verbalt språk og redskaper for å kunne takle sine triggere. - familie etter opphold


Mer av den gode følelsen

Det er flere grunner til at mange ønsker å komme tilbake, mener Nils Bjørn.

– Vi ser at det er mange som ønsker å holde det varmt, det de lærte og opplevde på første oppholdet. I tillegg ser vi at mange ønsker å komme tilbake for å møte oss som jobber her, få gjensyn med plassen og få tilbake den samme følelsen de fikk etter første oppholdet.

Det varierer når deltagerne kommer tilbake for et re-opphold.

– Noen søker seg tilbake etter bare noen måneder, mens andre venter kanskje til det har gått ett år siden første opphold. Det er helt opp til hver enkelt hva de ønsker. Men vi anbefaler at de venter noen måneder før de søker seg inn igjen, forteller familiekontakten.

Akkurat nå har vi ledig plass til deltagere på re-opphold i uke 11 og uke 17. Flere uker vil også komme i løpet av 2019 komme.