Søskentreff på Stine Sofie Senteret

Når alvorlig vold, overgrep og omsorgssvikt avdekkes er det mye som går i stykker i et barns liv. Det som var kjent, selv om det ikke var bra, forsvinner. Hele familier splittes og det kan være nødvendig å plassere barna i fosterhjem. Søsken blir spredt i flere familier og har kun korte samvær en sjelden gang. På Stine Sofie Senteret får søsken mulighet til å treffes, skape nye, gode minner og felles opplevelser.

Foto: Privat

På Stine Sofie Senteret kan flere søsken og deres fosterfamilier treffes og tilbringe en uke sammen. Daglig leder på Stine Sofie Senteret, Kristin Stokke, forteller om flere positive opplevelser ved å samle fosterhjem på denne måten.

– Fosterforeldrene får en mulighet til å bli kjent med hverandre, utveksle erfaringer og kanskje få en større forståelse for sitt fosterbarn. Flere familier forteller at de holder kontakt i etterkant og at søskentreffene blir hyppigere og mer naturlige. Søsknene har gjerne fått gode minner, tid til å finne sammen i positive omgivelser, nye opplevelser å snakke om og en felles positiv ting å se tilbake på.

En av fosterfamiliene som har vært på Stine Sofie Senteret, er Knut Olav, Tommy og fosterdatteren Jenny på 8 år. Knut Olav forteller at de hadde hørt lite om Stine Sofie Senteret i forkant, og hadde derfor ingen store forventninger til oppholdet.

– Oppholdet på Stine Sofie senteret var helt fantastisk. Vi ble godt tatt imot av familiekontakten vi fikk tildelt ved ankomst og vi fikk en grundig gjennomgang av senteret, hva som skulle skje resten av uken. Dette skapte en trygghet og ro for både Jenny og oss voksne.

Knut Olav forteller at han opplevde hele personellet på Stine Sofie Senteret som både rause og profesjonelle.

– Alle som jobber ved senteret, fra familiekontaktene, kursledere, kokkene på kjøkkenet, og vaskepersonalet var fantastiske. Alle bidro til å gjøre oppholdet avslappende, morsomt, lærerikt og trygt for oss som deltagere.


Møtte sin biologiske søster på Stine Sofie Senteret

Samtidig som denne fosterfamilien var på senteret – var også fosterfamilien og den biologiske søsteren til Jenny der.

– Vi var veldig spente på hvordan det skulle bli da vi fikk høre at den biologiske søsteren til Jenny skulle være med på samme opphold, forteller fosterfar.

De to jentene hadde ikke truffet hverandre særlig mye etter at de hadde flyttet til hvert sitt fosterhjem.

– Vi fikk raskt erfare at det var både utfordrende og hyggelig på samme tid. Forholdet mellom søstrene var komplisert på grunn av utfordringene de hadde hatt i sitt biologiske hjem, før de havnet i hvert sitt fosterhjem. Samarbeidet mellom de to jentene var derfor det viktigste å få til så raskt som mulig.

Etterhvert som uken gikk, og barna fikk undervisning sammen i barnegrupper, fikk tilbringe tid sammen og fikk nye opplevelser, løsnet det litt.

– Under oppholdet så vi etterhvert en endring hos jentene. Det var en endring vi så at vi kunne jobbe videre med når vi kom hjem, forklarer Knut Olav.


Fosterforeldrene Tommy og Knut Olav var på senteret med sin fosterdatter.


Positive endringer for søstrene og fosterfamiliene

Når vi snakker med Knut Olav i ettertid av oppholdet kan han fortelle om en generell positiv utvikling og endring for flere.

– Forholdet mellom søstrene, er fortsatt utfordrende, forteller Knut Olav. Men han forteller også at forholdet mellom de to fosterhjemmene har blitt bedre.

– Vi har en god dialog med familien til «Jennys» søster, og vi har satt opp flere avtalte møter fremover. Vi ønsker selvfølgelig at jentene skal få et så godt forhold som søsken skal ha.

Familien har nå besøkt Stine Sofie Senteret to ganger, og Knut Olav forteller også om positive endringer hos Jenny og hos dem som fosterfamilie.

– Vi er ikke helt sikker på hva som er årsaken, men mye er endret i hverdagen vår som familie. Etter at vi var hos dere ser vi en helt annen ro hos Jenny - hun regulerer seg selv på en måte hun ikke har klart tidligere. Vi ser også en stor endring rundt det å sette ord på følelser - nå kan vi snakke mye mer åpent om dette, noe som er utrolig viktig både for henne og for oss som fosterforeldre.


Anbefaler familier å søke seg til Stine Sofie Senteret

Det arrangeres egne fosterhjemsuker på Stine Sofie Senteret med jevne mellomrom, og Knut Olav vil oppfordrer familier som har et barn hos seg, som har vært utsatt for vold eller overgrep, til å søke seg inn til senteret.

– Vi oppfordrer alle fosterhjem til å søke opphold på Stine Sofie Senteret. Samholdet, fellesskapet og muligheten for å dele erfaringer er en fantastisk arena for både voksne og barn å vokse på. Man kan si man har barn med utfordringer og vanskeligheter, men vår erfaring er at vi voksne også har ting vi må jobbe med for at ting skal bli bedre. Det er sammen vi kan bli sterkere, tøffere og tryggere, avslutter Knut Olav.

(Fosterbarnets navn er anonymisert i denne saken).


Les flere tilbakemeldinger fra senteret her.

Søk om opphold her


Artikkelen sto først på trykk i Tidsskriftet Fosterhjemskontakt 2/20.