Samarbeid med Sametinget

– 49 prosent av samiske kvinner utsettes for vold. Det er en statistikk vi ikke kan leve med. Det forteller Ingeborg Larssen, fra avdeling for rettigheter og internasjonale spørsmål på Sametinget. Nå vil hun samarbeide med Stine Sofie Senteret for å gi flere samiske familier muligheten for et opphold.

Ingeborg Larssen og Vivian Boine fra Sametingen besøkte Kristin Stokke og Stine Sofie Senteret.

I mai var Ingeborg og kollega Vivian Boine deltakere på en egen fagdag på Stine Sofie Senteret.

– Det var fint å få en presentasjon av senteret. Vi lærte blant annet at det er gratis for alle – også for de barna og familiene som bor langt nord. Det er veldig bra at økonomi ikke trenger å stå i veien, forteller Vivian, som legger til at senteret for mange i nord oppleves som langt borte, både geografisk og mentalt.

– Det er helt klart behov for å få ut informasjon om tilbudet på senteret. De som tror det er seks dager med terapi, vil for eksempel lære at det først og fremst handler om læring og mestring, sier Ingeborg.


Diskuterte samarbeid

Etter fagdagen satte de seg ned med Kristin Stokke, som er daglig leder på senteret. Temaet var hvordan Sametinget og senteret kan samarbeide.

– Jeg er veldig glad for dette møtet. Vi ser at det hittil har vært vanskelig å nå frem i de nordligste fylkene. Det i kombinasjon med at vold i nære relasjoner er en stor utfordring i den samiske befolkningen, gjør at et slikt samarbeid kan være fruktbart på mange måter, sier Kristin.

– Jeg tror at mange samiske barn som er utsatt for vold og overgrep trenger å møte andre i samme situasjon. Og ikke minst trenger de at det brytes noen tabuer, forteller Ingeborg og Vivian.

Nå håper Kristin at møtet er starten på det viktige arbeidet med å få frem informasjon om Stine Sofie Senteret i de nordligste fylkene – og i de samiske miljøene.

– Vi kommer til å være mer synlige og mer tilstede i nord fremover. Samarbeidet med Sametinget er en god start, og vi håper og tror det vil ende opp med at flere får kjennskap til senteret, mulighet til å søke og opphold på senteret.