Samler fosterhjem på Stine Sofie Senteret

I 2018 var ei av ukene på Stine Sofie Senteret dedikert fosterfamilier fra Grorud i Oslo. Det ga et helt spesielt samhold mellom familiene. Nå håper de på nye Groruduker.

– Ideen med å samle «våre» fosterhjem i ei felles uke, kom fordi vi ønsker å øke deres kompetanse og styrke fellesskapet mellom fosterfamiliene. I tillegg gjorde det at søsken som bor i ulike fosterhjem, kunne være sammen på senteret.

Det forteller Veronika Charlotte Nilsen, som er fosterhjemskoordinator i Grorud barnevernstjeneste i Oslo. I april 2018 var 7 fosterfamilier fra bydel Grorud på plass på Stine Sofie Senteret.

– Oppholdet ble et bidrag til fellesskapstankegangen vår. En av tilbakemeldingene fra familiene var at de ønsket å treffe igjen de som de møtte på Groruduka, forteller Nilsen.


Møter andre fosterbarn

– Oppholdet på senteret gir fosterhjemmene muligheten til ei uke borte fra hverdagens kjas og mas. Barna får kjenne på det å bli sett og tatt vare på, samtidig som de voksne får kunnskap og bedre forståelse for barna og det de strever med.

Nilsen forteller at møtet mellom fosterbarn og mellom fosterforeldre var viktig, men at helheten i tilbudet kanskje var det viktigste.

– Det er bra at tilbudet også er for fosterforeldrenes biologiske barn, og dermed et tilbud til familien som helhet. Helheten opplever vi som det unike i opplegget!


Problemene blir lettere å leve med!

– Tilbakemeldingen har vært utelukkende positive! Familiene forteller om møter med ansatte, enten de er psykologer eller jobber på kjøkkenet, som virker å være håndplukket for å se, møte og ivareta alle i familiene.

Familienes tilbakemeldinger er at de opplever å få en bedre forståelse for vanskene til fosterbarnet. Det gjør dem lettere å leve med, sier Nilsen.

– Vi som jobber med familiene ser økt trygghet. Vi ser også mer åpenhet mellom fosterforeldre og fosterbarn rundt barnas opplevelser før de kom til familien. Fosterforeldrene og vi i barnevernstjenesten har også fått et felles språk og noen felles referanser rundt barna. Det er viktig!


Nye Groruduker?

Det gode samarbeidet mellom Stine Sofie Senteret og Grorud barnevernstjeneste var en viktig grunn til at Groruduka ble en suksess. Særlig trekker de frem den praktiske tilretteleggingen av uka.

– Det har vært et fantastisk godt samarbeid. Senteret er lett tilgjengelige og vi får raske tilbakemeldinger. Det er veldig bra at de tar over organiseringen og koordineringen fra søknaden er godkjent og frem til oppholdet, skryter Nilsen, som nå håper på nye Groruduker!

– Vi har et klart ønske om å fortsette med oppholdsuker for våre fosterfamilier. Ved å gjøre det til en fast aktivitet, holder vi også oppe fokuset på både tematikken og tilbudet hos fosterhjemsteamet i barnevernstjenesten. Tilbudet på senteret passer bra sammen med med vår egen satsing på traumebevisst omsorg og helhetsforståelse!

Veronica Charlotte Nilsen – fosterhjemskoordinator i Grorud barnevernstjeneste i Oslo


Smitteeffekt i Oslo!

Kristin Stokke er daglig leder på Stine Sofie Senteret. Hun melder om utelukkende gode erfaringer med Groruduka og samarbeidet med barnevernstjenesten i Oslo-bydelen.

– Det er et samarbeid som har gitt positive ringvirkninger. Andelen deltakere på senteret fra Oslo-området vært ganske lav frem til nå. Men vi ser at det har vært en smitteeffekt etter Groruduka, og tallene for hovedstaden er på vei opp!

Stokke forteller at samarbeidet også smitter til andre bydeler.

– Grorud-samarbeidet er en modell som fungerer, og vi har nå gjort tilsvarende avtale med bydel Gründerløkka.

Saken sto først på trykk i Årsrapporten 2018.