Statsbudsjettet: 30 millioner til Stine Sofie Senteret

12. oktober la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2018. Det viser en økt satsing mot vold og overgrep – og full pott for Stine Sofie Senteret.

- Dette er en anerkjennelse av at vi allerede etter ett driftsår har vist at behovet for et mestringssenter for voldsutsatte barn er stort, sier Kristin Stokke, som er daglig leder på Stine Sofie Senteret.

Senteret åpnet i Grimstad høsten 2016, og tar hver uke imot barn som er utsatt for vold eller seksuelle overgrep, deres søsken og trygge voksne. Fokuset er mestring, læring og gode opplevelser.


Øker satsingen

I en pressemelding fra Barne- og likestillingsdepartementet forteller statsråd Solveig Horne at regjeringen prioriterer arbeidet mot vold og overgrep høyt:

- Omfanget av vold og overgrep er stort og konsekvensene er svært alvorlige både for den enkelte og for samfunnet.

I forslaget til statsbudsjett øker satsinga i opptrappingsplanen mot vold og overgrep med 54 millioner kroner i 2018. Totalt settes det av 584 millioner til tiltak kommende år.

- Vi foreslår ei ytterligere satsing for å styrke Statens barnehus, politiets arbeid og tiltak overfor voksne i risiko for vold og overgrep, sier Horne i pressemeldingen.Forebygging er nøkkelen

Stine Sofies Stiftelse jobber med forebygging og avdekking i av vold og overgrep – i tillegg til å ivareta de voldsutsatte barna på Stine Sofie Senteret. Kristin Stokke mener budsjettforslaget viser vilje, men at det likevel er en lang vei å gå.

- Styrking av Statens barnehus og av politiets etterforskning i saker som gjelder vold og overgrep mot barn er viktig. Kapasitet og kompetanse er avgjørende for bedre å kunne hjelpe de voldsutsatte barna. Det er bra, men det er fremdeles langt unna å ligge nok ressurser i opptrappingsplanen.

- Nøkkelen til å gjøre noe med problemet er det forebyggende arbeidet som reduserer forekomsten. Det er fremdeles et stort behov for å styrke blant annet helsestasjoner og skolehelsetjenesten, sier Kristin Stokke.

Les mer om satsingen mot vold og overgrep i forslag til statsbudsjett for 2018 på nettsiden til Barne- og likestillingsdepartementet.