Stine Sofie Senteret fyller 3 år!

Tre år er allerede gått. Tre år fylt med lek, mestring og læring. De første tre årene har gått over all forventning!

Høsten 2016 åpnet vi dørene for de første familiene her på Stine Sofie Senteret. Vi visste at behovet var stort, men vi visste ikke om vi ville nå ut til de som trengte det og hjelpeapparatet der ute. Et mestringssenter for volds- og overgrepsutsatte barn var noe het nytt. Det fantes, og finnes enda ikke, noe lignende tilbud i hele Norge, eller i verden!

Tilbakemeldingene har hjelpetjenestene og fra familiene har vært helt utrolige, og vi er så takknemlige for responsen der ute.

Les tilbakemeldingene her.

Da vi startet hadde vi et mål om å ha 12 - 16 barn her hver uke. Til sammen 500 barn per år. Antallet har økt de siste tre årene, men i 2019 klarer vi endelig det målet vi satte oss! Nå er hver uke full av barn og voksne fra hele landet - og i 2019 fyller vi kapasiteten på senteret med over 500 barn i året. Tilbudet blir mer og mer kjent, og vi ser at den geografiske spredningen blir bedre og bedre. Vi har hatt familier fra hele Norge, fra Lindesnes til Svalbard.

Så mange har vært på Stine Sofie Senteret siden starten:

  • 892 barn
  • 617 voksne
  • 462 familier

Dette er bare begynnelsen. Jeg har fortsatt en drøm om at senteret skal være kjent for alle de som trenger det der ute. Når hjelperne der ute møter familier som har vært utsatt for noe vondt, skal Stine Sofie Senteret være et tilbud som dukker opp som den største selvfølge.

Takknemlig hilsen
Kristin Stokke
daglig leder
Stine Sofie Senteret