Vil vise at ikke alle menn er slemme

For Stine Sofie Senteret har det helt siden oppstarten i 2016 vært et bevisst valg å ansette like mange menn som kvinner. Det er det en god grunn for.

Erik Trillo og Martin Tesaker

Tradisjonelt sett er det flere kvinner enn menn som jobber med barn, noe Stine Sofies Stiftelse håper vil endre seg i fremtiden.

– Menn er like gode og viktige som kvinner i møte med barn, i tillegg bidrar variasjonen av kvinner og menn til et sunt og godt arbeidsmiljø, sier daglig leder for senteret, Kristin Stokke.


Skeptiske til menn

Martin, som er utdannet politi, forteller om barn som kommer på senteret første dagen med en stor skepsis til menn, men som i løpet av kort tid kommer bort på eget initiativ og vil være sammen med han eller noen av de andre mennene som jobber der.

– Dessverre er menn overrepresentert i statistikken når det gjelder å utøve vold og seksuelle overgrep mot barn, og da er det viktig for oss at barna som kommer hit får en forståelse av at ikke alle menn er slemme, sier han.


Barna må se voksne som har det fint sammen

Barn trenger mannlige forbilder like mye som kvinnelige forbilder, og det er viktig at barn treffer trygge og vennlige menn. Mange av barna som kommer til senteret trenger normalitet. Flere av dem vokser opp med en far som ikke er tilstede, eller med en som er voldelig. For de så er den «vanlige» familiedynamikken de møter på senteret veldig viktig.

– Det vi gir barna er en helt vanlig uke. Vi gjør det som alle vanlige familier gjør. Lager mat sammen og leker. En normal uke for oss, kan være en helt unormal uke for de. Oftest handler det bare om å være sammen, forteller Martin.


Sunt for arbeidsmiljøet

Erik er utdannet sykepleier, og mener at det også er viktig for arbeidsmiljøet at det er like mange menn som kvinner.

– Her på senteret er det bevisst ansatt like mange menn som kvinner, og jeg merker at det er sunt for arbeidsmiljøet vårt. Det er høy trivselsfaktor blant oss som jobber her. Det er ikke bare positivt for oss, men også for barna som kommer hit. De får se voksne som samarbeider godt og som har det fint sammen, og den normaliteten er viktig, sier Erik.


Skrevet av Martha Simonsen