Utsatt for vold eller overgrep?


Stine Sofie Senteret er et unikt tilbud for barn og unge som har vært utsatt for vold eller overgrep. På senteret får barna oppleve glede, mestring og ny kunnskap i trygge omgivelser. Oppholdet er gratis og gjelder uansett hvor man bor i landet.

Stine Sofie Senteret er et tilbud til volds- og overgrepsutsatte barn og unge mellom 0 og 18 år, deres trygge omsorgspersoner og søsken.

Målet er å styrke kompetansen til voldsutsatte barn og deres omsorgspersoner gjennom tilrettelagte kursopphold, der læring, mestringsfokuserte aktiviteter og gode opplevelser står sentralt.

Det er enkelt å sende søknad til oss, og vi gir raskt tilbakemelding.


Her finner du svar på vanlige spørsmål
media

Mestring, glede og kunnskap

En uke på senteret byr på opplevelser, mestring, læring og lek, men det er også rom for alvor. Her møter man andre i samme situasjon, og ser at man ikke er alene. Målet er at både barn og voksne får nyttige verktøy og bli bedre rustet i hverdagen og livet etter det vonde.

«Drømmer om at alle voksne kan være som dere her på senteret. Snille, trygge, gode og tillitsfulle. Takk for at dere er her for oss. Deres omsorg betyr mye og merkes så godt for oss.» - Jente

Senteret ligger i nydelige sjønære omgivelser i Grimstad med unike muligheter for opplevelser, utflukter, lek, aktivitet og minner for livet.

Dette skjer en uke på senteret
media

Behøver kun et følgeskriv

Det er barnas egne opplevelser som innvilger oppholdet. Barn og unge trenger altså ingen dom i sak, diagnose eller lignende for å komme hit.

For å få opphold må barnet være:

  • utsatt for vold eller
  • vært vitne til vold i nære relasjoner
  • og/eller vært utsatt for seksuelle overgrep.

Det behøves kun et følgeskriv som bekrefter historien til barnet. Det er hjelpeinstanser som Statens Barnehus, fastlege, behandlende terapeut, barnevernstjenesten, Bufetat, bistandsadvokat, krisesenter, støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, helsesøster eller tilsvarende som kan skrive et følgeskriv.

«Det var et fantastisk opphold, og vi fikk positivt påfyll. Dere hjalp meg til å se lyset i tunellen og være en god far i en vanskelig tid.» - Biologisk far
Les flere tilbakemeldinger her
media

Gratis og nasjonalt tilbud

Et opphold på Stine Sofie Senteret varer i én uke og koster ingenting.

  • Vi ordner og bestiller hele reisen hele veien til og fra senteret.
  • Vi betaler alle kostnader for reise og transport - uansett hvor du reiser fra.
  • Vi ordner overnatting på senteret og måltider for hele uken.

Husk også at et opphold på Stine Sofie Senteret gir også gyldig fravær fra skole og barnehage.

Vi reiste hjem med nye opplevelser, masse glede og nye krefter. Vi er i gang med hverdagen igjen og hverdager er som kjent ikke bare rosenrøde. Men vi har fått nye krefter, nye oppdagelser, ny kunnskap til å møte det som kommer. -Fostermor
Slik søker du opphold på senteret
media