Dette er Stine Sofie Senteret


Stine Sofie Senteret er et kurs- og mestringssenter for volds- og overgrepsutsatte barn og unge. Tilbudet gjelder barn og unge under 18 år, deres omsorgspersoner og søsken i hele landet. Målet er å gi ny kunnskap og nye erfaringer i trygge omgivelser for bedre å kunne mestre livet. Oppholdet er helt kostnadsfritt og varer i én uke.

Barn får styrket motstandskraften

Vårt fokus er lek, læring og mestring! Gjennom kurs, tilpasset aktivitet og nye opplevelser er målet å styrke barns evne til å yte motstand mot belastninger (resiliens) og omsorgspersonenes evne til å være en god støtte for barnet. Alle tilbud og aktiviteter her skal ha en overføringsverdi til hjemmet. Dette for å sikre at det vi påbegynner her kan leve videre og forsterkes i hjemmesituasjonen etter endt opphold.


For barn, søsken og trygge omsorgspersoner

Senteret er et tilbud til volds- og overgrepsutsatte barn og unge mellom 0 og 18 år, deres trygge omsorgspersoner og søsken. Det er barnas opplevelser som innvilger oppholdet, man trenger altså ingen dom i sak, diagnose eller lignende for å komme hit.For å få opphold må barnet være:

  • utsatt for vold eller
  • vært vitne til vold i nære relasjoner
  • og/eller vært utsatt for seksuelle overgrep.

Barnet må komme i følge med minst én trygg voksen. Den trygge voksne kan være biologisk familie, fosterfamilie, beredskapsfamilie, adoptivfamilie eller ansatte på institusjon.

Les mer om følgebrev her
media

Veien mot en tryggere barndom

Vold og overgrep kan få stor innvirkning på både barnet og familien. Barnet er avhengig av gode omsorgspersoner som kan trygge, støtte, oppmuntre og være glad i dem, og omsorgspersonene er avhengig av støtte og økt kunnskap om hvilke konsekvenser vold og overgrep fører med seg. Det er mulig å klare seg bra i livet, til tross for en dårlig start.

Her vil barn og voksne få opplæring i hjernens fungering og voldens påvirkning, gjenkjenning av smerteuttrykk, samregulering, og sist, men ikke minst, betydningen av lek for god utvikling. Kursinnholdet er utviklet i samarbeid med RTVS Sør. Alle ansatte ved senteret har fått omfattende opplæring i traumebevisst omsorg og bruker dette aktivt.

Dette skjer en uke på senteret
media

Du som fagperson kan hjelpe!

Det er utelukkende barnas opplevelser som innvilger et opphold på Stine Sofie Senteret. Det behøver ikke å foreligge en dom i sak eller diagnose. Deltakerne søker selv om opphold, men må legge ved et følgeskriv fra en fagperson som kjenner situasjonen til barnet og familien. Fagperson kan være fra Statens Barnehus, fastlege, behandlende terapeut, barnevernstjenesten, fra Bufetat, bistandsadvokat, fra krisesenter, støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, helsesøster eller tilsvarende.


Nasjonalt og helt kostnadsfritt

Oppholdet er kostnadsfritt og gjelder for barn og unge over hele landet - vi bestiller og betaler reise og opphold for hele familie, uansett hvor man bor. Stine Sofie Senteret ligger i Grimstad i Agder og et opphold varer fra mandag til lørdag.

Søk om opphold
media

Om Stine Sofie Senteret:

  • Et nasjonalt kurs- og mestringssenter for barn mellom 0 og 18 år, og deres trygge voksne.
  • Et opphold varer fra mandag til fredag.
  • Reise og opphold er helt kostnadsfritt!
  • Familien søker selv om opphold, men trenger følgebrev fra en fagperson.
  • Vi har egne uker for fosterfamilier.
  • Alderstilpasset undervisning for barn og voksne.
  • Fokus på fremtiden, traumebevisst omsorg og livet etter volden.