Alternativ til Vold

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Stiftelsen har behandling, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling som sitt mandat. ATV har 11 kontorer i Norge, og er i hovedsak finansiert gjennom statlige og kommunale tilskudd.