Redd Barna

Redd Barna kjemper for barns rettigheter. De jobber blant annet med vold og overgrep mot barn. JEG ER HER er Redd Barnas nasjonale kampanje mot seksuelle overgrep mot barn, og har som mål å gi alle voksne kunnskap og mot til å forebygge og avdekke overgrep.