RVTS Sør

RVTS Sør er et ledende fagmiljø innen psykiske traumer, med særlig kompetanse på komplekse traumer og traumebevisst praksis for barn og unge. De driver kompetansehevingsprogrammer og ulike prosjekter for å bidra til at krenkede barn og familier får den beste hjelpen fra de beste fagfolkene.