Statens Barnehus

Statens Barnehus er et tilbud til barn og unge som kan ha vært utsatt for, eller vitne til vold eller overgrep. Tilbudet er også for voksne med en psykisk utviklingshemming. Statens Barnehus gir også råd til privatpersoner og offentlige instanser i anonyme saker som er uavklarte. Det er 11 barnehus i Norge.