Utsattmann

På nettsida www.utsattmann.no kan utsatte for overgrep, deres pårørende og fagmiljøer finne informasjon om seksuelle overgrep, med spesielt fokus på gutter/menn. Der kan du lese andre utsattes historier, og det er en spørsmål- og svartjeneste, som kan benyttes anonymt.