Fagstoff

Stine Sofie Senteret har som mål å styrke voldsutsatte barns motstandskraft. Dette målet innebærer oppdatert kunnskap i tillegg til gode menneskelige kvaliteter.

På Stine Sofie Senteret ønsker vi å formidle kunnskap videre i en enkel og forståelig form, med ord og begreper som er gjennkjennelige for "folk flest". I samarbeid med RVTS Sør har vi funnet en form på undervisning og aktiviteter som vi vurderer innholder faglig kvalitet, og som formidles slik at den er mottakelig for våre kursdeltakere.

Vi referer her til artikler som er relevante for vårt faglige tilbud.