Samarbeid med RVTS Sør

Vi har fra høsten 2016 hatt en tett og godt samarbeid med RVTS sør.

De ansatte på Stine Sofie Senteret sammen med RVTS Sør

Det å starte opp verdens første mestringssenter for voldsutsatte barn er et oppdrag Stine Sofies Stiftelse har tatt på seg. Dette etter at Ada, mamma til Stine Sofie, fikk en ide foran Tv`n en helt vanlig kveld.  Å starte et slikt senter for første byggestein er en stor jobb og det er mange faktorer som skal spille sammen for best mulig resultat.

I forkant av oppstart av Stine Sofie Senteret, ble det arrangert en prøveuke på Montebellosenteret, dette på bakgrunn av en behovsutprøving og en faglig beskrivelse av hva innholdet på et slikt senter skulle være. Det faglige forarbeidet,samt deltakernes og de ansattes erfaringer fra uka la grunnlaget for hvordan kurs- og aktivitetsinnholdet skulle se ut da senteret var i daglig drift.

Vi var over 20 mennesker som var nye for hverandre, på et nytt sted, og vi skulle åpne et nytt tilbud. Engasjerte, ivrige og varme ansatte var på plass og kastet seg inn i siste runder av forarbeid før senteret skulle åpne dørene for de første kurdeltakerne i slutten av august. Vi skulle gjøre oss klare til å møte mennesker med vonde historier og komplekse liv. Vi skulle være i stand til å trygge, tåle, begeistre og bidra til utvikling.

For å hjelpe oss å videreutvikle konseptet, samt bidra til nødvendig opplæring, inngikk vi et samarbeid med RVTS sør. De fikk i oppdrag å undervise oss i oppdatert teori, øve oss opp i traumebevisst omsorg, bidra til lekenhet, bistå oss i å bli kjent, heie på ulikheter, samt veilede oss. I denne prosessen har de blant annet brukt verktøyet 4 Temperament. Dette er et verktøy som ikke bare gjør at den enkelte blir mer bevisst seg selv, men den gir teamprofiler som tydeliggjør styrker og utfordringer. Dette har vært aktivt brukt i utviklingen av et godt og ivaretakende arbeidsmiljø.

Samarbeidet med RVTS sør har vært en eneste opptur! De har ikke bare levert etter avtale, de har i tillegg bidratt med en mennesklighet og en energi som er vanskelig å sette ord på.

 Disse fine menneskene, propfulle av kunnskap og formidlingsevne, har gått side ved side med oss gjennom høsten. De har hatt et skarpt, men ivaretakende blikk utenfra, og det har gjort oss trygge. De har bidratt til at vi har utviklet veiviserne våre, som hjelper oss å holde blikket festet i en kompleks hverdag. De har heiet og utfordret !

SÅ takk til RVTS sør for et glimrende samarbeid! Vi vil fortsette å leke med dere, for der det er bevegelse er det utvikling.

 

Du kan lese mer om samarbeidet med RVTS Sør her

 

 
MOTTA NYHETSBREV: