Mål

Senterets hovedmål:
Bidra til å styrke voldsutsatte barns motstandskraft.


Delmål

Stine Sofie senteret skal oppleves som et trygt sted som legger til rette for:  


Barna:  

  • Økt mestringsopplevelse, glede og resiliens i form av selvutfoldelse og lek 
  • Styrke relasjoner mellom barn og deres omsorgspersoner 
  • Lære barna å bruke omsorgspersoner som et støttesystem 
  • La barna få oppleve positive møter med andre barn med tilsvarende erfaringer 


Omsorgspersonene:  

  • Bidra til at omsorgspersonene utvikler sin evne til å bli en aktiv støtte for barnet 
  • Bidra til å styrke relasjonen mellom omsorgspersonene og barnet 
  • Bidra til økt kunnskap slik at den voksne kan se barnet i lys av hva det har opplevd 
  • Bidra til barnets utvikling gjennom lek
  • La omsorgspersonene møte andre med lignende erfaringer