Visjon og verdier

Stine Sofie Senteret skal være et sted som oser av varme, aksept og vennlighet. Et sted som bidrar til at tryggheten igjen får plass. Trygghet er helt nødvendig for oss alle. Trygghet gir mulighet for at vi oppdager oss selv og våre omgivelser gjennom et blikk som ikke er på vakt. Vi som jobber her, skal se og forstå deg i lys av hva du har opplevd. Du skal kjenne at vi liker deg!


Visjon

Barn og familier skaper nye fortellinger gjennom mestring!
 Verdier

  • Vennlighet - for å trygge og bygge relasjoner og fellesskap
  • Lekenhet  - for samspill og fellesskap
  • Respekt - i møte med menneskers fortellinger

Verdier sier noe om måten vi behandler hverandre på. Vi ønsker å se barn og familier i lys av hva de har opplevd. Verdier må ut i livet, ut i møter med mennesker. Verdier må bli virkelig.

Vi snakker om VæreKompetanse og GjøreKompetanse.

Verdiene er det jordsmonnet alt vårt arbeid bygger på.