Våre veivisere

Familier som kommer til oss skal bli møtt, sett og få gode opplevelser. Sammen med RVTS Sør har vi laget veivisere som skal vise retning i alt vårt arbeid. Skal vi være tro mot vår visjon om at barn og familier skal skape nye fortellinger gjennom mes...
Les mer

Fagartikler og rapporter

Det er viktig for oss at tilbudet på senteret er erfarings- og forskningsbasert. Her finner du et utvalg fagartikler fra området vold og overgrep mot barn og traumebevisst omsorg.
Les mer

Filmer

Her er ulike filmer med relevant innhold i forhold til temaer vi tar opp i undervisningen ved kurssenteret. Disse kan blant annet være nyttige hvis du ønsker å fordype deg i fagstoff. Da filmene er linket direkte fra YouTube, vil det kunne forekomme ...
Les mer

Eksterne ressurser

Bufdir

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) finner du offentlig informasjon om vold og overgrep mot barn og unge. Nettsiden inneholder samtalehjelp for deg som er bekymret for et barn, informasjon om hvordan du melder til barnevernet, og statistikk om vold og overgrep mot barn.

Les mer hos Bufdir

RVTS Sør

RVTS Sør er et ledende fagmiljø innen psykiske traumer, med særlig kompetanse på komplekse traumer og traumebevisst praksis for barn og unge. De driver kompetansehevingsprogrammer og ulike prosjekter for å bidra til at krenkede barn og familier får den beste hjelpen fra de beste fagfolkene.

Les mer hos RVTS Sør

NKVTS

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress utvikler og sprer kunnskap og kompetanse. Formålet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre. Hos NKVTS finner du forskning og kunnskap om vold og overgrep.

Les mer hos NKVTS

Alarmtelefonen 116 111

Alarmtelefonen 116 111 er et sted barn og unge kan ringe når de opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner. Telefonen er gratis og blir besvart av voksne som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge. Også voksne som er bekymret kan ringe.

Les mer hos Alarmtelefonen

Jeg vil vite

Jeg vil vite er et e-læringsverktøy om vold og overgrep. Der kan barn lære mer om hva som er lov og hva som ikke er lov, og voksne om hvordan de lettere kan snakke med barn om vold og overgrep.

Les mer om Jeg vil vite