Seksuelle overgrep

Seksuelle overgrep mot barn er forhold der barn og unge involveres i seksuelle handlinger de ikke er modne for, samtykker til eller forstår. Overgriperen utnytter barnets avhengighet eller egen posisjon.


Seksuell krenkende atferd

Det er ikke fysisk kontakt mellom barn og overgriper. Det kan dreie seg om blotting, visning av pornografi, verbal seksuell tilnærming, eller at barnet tvinges til å være tilstede under seksuelle handlinger mellom andre.Seksuell handling

Det er fysisk kontakt mellom barnet og overgriper. Handlingen omfatter beføling av barnets intime kroppsdeler, eller at barnet må onanere overgriper.Seksuell omgang

Barnet tvinges til samleie eller samleieliknende handlinger. Det kan dreie seg om samleie i skjede, munn eller endetarm, eventuelt inntrengning med fingre eller gjenstander.


OMFANG AV OVERGREP MOT BARN

Mer enn en 1 av 5 norske kvinner oppgir å ha blitt utsatt for en form for seksuelt overgrep før fylte 18 år. Også blant menn opplevde en betydelig andel, nesten 1 av 10, å bli utsatt for seksuelle overgrep i barndommen (Bufdir).

Les mer om forekomsten av seksuelle overgrep mot barn på nettsidene til Bufdir.


Kilder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Barn utsatt for vold i familien. Hentet fra https://www.bufdir.no/Statisti... (27.5.2018)