Viktig informasjon om smittevern

Vi er opptatt av å ivareta både deltakere og ansatte når det gjelder smittevern. Grunnet Covid-19-pandemien ber vi alle deltakere med symptomer på luftveisinfeksjon/forkjølelse holde seg hjemme, begrense nærkontakter før avreise og kun oppholde seg på senteret under kursuken.


Utvidede tiltak fra 06.04.21 og inntil videre

Alle kursdeltakere og hospitanter fra kommuner med tiltaksnivå A skal legge fram negativ koronatest – ikke eldre enn tre dager. Vi anbefaler sterkt PCR-testing, ikke hurtigtest. Gjelder alle deltakere fra ungdomsskolealder og oppover.

Testresultat sendes post@stinesofiesenteret.no før avreise.


Tidligere smittevernstiltak gjelder fortsatt:

  • Besøksforbud på området
  • Deltakere kan ikke forlate området under kursuken
  • At alle må sørge for god og hyppig håndhygiene
  • Vi har ekstraordinært renhold på berøringsflater
  • Vi har porsjonsvis matservering
  • Ved utvikling av symptomer underveis i kursuken, iverksettes hjemreise umiddelbart


Se  Folkehelseinstituttets nettsider for oppdatert informasjon over situasjonen eller ring Helsedirektoratets infotelefon for publikum: 815 55 015. Følg helsemyndighetenes instrukser for å forebygge smitte.