Viktig informasjon om smittevern

Vi er opptatt av å ivareta både deltakere og ansatte når det gjelder smittevern. Grunnet Covid-19-pandemien ber vi alle deltakere med symptomer på luftveisinfeksjon/forkjølelse holde seg hjemme, begrense nærkontakter før avreise og kun oppholde seg på senteret under kursuken.


Utvidede tiltak 06.04.21–30.4.21

Alle kursdeltakere og hospitanter fra kommuner med tiltaksnivå A skal legge fram negativ koronatest – ikke eldre enn tre dager. Vi anbefaler sterkt PCR-testing, ikke hurtigtest. Gjelder alle deltakere fra ungdomskolealder og oppover.

Testresultat sendes post@stinesofiesenteret.no før avreise.


Tidligere smittevernstiltak gjelder fortsatt:

  • Besøksforbud på området
  • Deltakere kan ikke forlate området under kursuken
  • At alle må sørge for god og hyppig håndhygiene
  • Vi har ekstraordinært renhold på berøringsflater
  • Vi har porsjonsvis matservering
  • Ved utvikling av symptomer underveis i kursuken, iverksettes hjemreise umiddelbart


Se  Folkehelseinstituttets nettsider for oppdatert informasjon over situasjonen eller ring Helsedirektoratets infotelefon for publikum: 815 55 015. Følg helsemyndighetenes instrukser for å forebygge smitte.