Mål, visjon og verdier


Stine Sofie Senteret skal være et sted med overflod av varme, aksept og vennlighet. Et sted som bidrar til at tryggheten igjen får plass. Trygghet er helt nødvendig for oss alle. Trygghet gir mulighet for at vi oppdager oss selv og våre omgivelser gjennom et blikk som ikke er på vakt. Vi som jobber her, skal se og forstå deg i lys av hva du har opplevd. Du skal kjenne at vi liker deg!


Senterets hovedmål:

Bidra til å styrke voldsutsatte barns motstandskraft.


Delmål:

Stine Sofie senteret skal oppleves som et trygt sted som legger til rette for:Barna:

 • Økt mestringsopplevelse, glede og resiliens i form av selvutfoldelse og lek
 • Styrke relasjoner mellom barn og deres omsorgspersoner
 • Lære barna å bruke omsorgspersoner som et støttesystem
 • La barna få oppleve positive møter med andre barn med tilsvarende erfaringer


Omsorgspersonene:

 • Bidra til at omsorgspersonene utvikler sin evne til å bli en aktiv støtte for barnet
 • Bidra til å styrke relasjonen mellom omsorgspersonene og barnet
 • Bidra til økt kunnskap slik at den voksne kan se barnet i lys av hva det har opplevd
 • Bidra til barnets utvikling gjennom lek
 • La omsorgspersonene møte andre med lignende erfaringer


Vår visjon

Barn og familier skaper nye fortellinger gjennom mestring!


Våre verdier

 • Vennlighet - for å trygge og bygge relasjoner og fellesskap
 • Lekenhet - for samspill og fellesskap
 • Respekt - i møte med menneskers fortellinger

Våre verdier sier noe om måten vi behandler hverandre på. Vi ønsker å se barn og familier i lys av hva de har opplevd. Verdier må ut i livet, ut i møter med mennesker. Verdier må bli virkelige.


Vi snakker om VæreKompetanse og GjøreKompetanse.

Verdiene er det jordsmonnet alt vårt arbeid bygger på.