Samarbeidspartnere


RVTS Sør

Før oppstart av senteret ble det arrangert ei testuke på Montebellosenteret for å legge grunnlaget for kurs- og aktivitetsinnholdet. For å hjelpe oss å videreutvikle konseptet, samt bidra til nødvendig opplæring, inngikk vi et samarbeid med RVTS Sør. De fikk i oppdrag å undervise oss i oppdatert teori, øve oss opp i traumebevisst omsorg, bidra til lekenhet, bistå oss i å bli kjent, heie på ulikheter, samt veilede oss. Samarbeidet med RVTS Sør var viktig i oppstarten av senteret. De ga av sin kunnskap og energi på en måte som var avgjørende for å få en god start og et faglig fundament.

www.rvtssor.no


Folkehelseinstituttet

I 2019 inngikk Stine Sofies Stiftelse og Stine Sofie Senteret et samarbeid med Folkehelseinstituttet. Formålet med samarbeidet er å gjennomføre en longitudinell helseundersøkelse av volds- og overgrepsutsatte barn. Et slikt forskningsprosjekt er et langtidsstudie der en gruppe mennesker følges over lang tid. I den studien skal tusenvis av barn og omsorgspersoner, som har hatt opphold på Stine Sofie Senteret, følges over mange tiår – inn i ungdoms- og voksenlivet.

www.fhi.no