Vår organisasjon


 

BAKGRUNN FOR STIFTELSEN
Stine Sofies Stiftelse ble etablert i Grimstad etter «Baneheiadrapene» i Kristiansand 19.mai 2000, hvor Lena (10 år) og Stine Sofie (8 år) ble brutalt voldtatt og drept. Stiftelsen ble grunnlagt av Stine Sofies mor, Ada Sofie Austegard, og av Bente Bergseth, som selv har opplevd vold i barndommen. Sammen ønsket de å forbedre rettssikkerheten til voldsutsatte barn og deres pårørende, og forhindre at barn blir utsatt for vold og overgrep.

Stine Sofies Stiftelse arbeider hver dag for en barndom uten vold ved å:

  • Forebygge vold og overgrep mot barn
  • Avdekke vold og overgrep mot barn
  • Ivareta det voldsutsatte barnet og deres pårørende
  • Påvirke myndighetene for å styrke rettssikkerheten

Historien bak Stine Sofie Senteret

I 2011 satt Ada, mor til Stine Sofie, og så på et TV program som viste en leirskole for barn med funksjonshemninger. Ideen kom da til henne, og hun bestemte seg for å opprette et senter for voldsutsatte barn. Etter flere års hardt arbeid fra alle de ansatte i Stiftelsen, åpnet Stine Sofie Senteret dørene for de første kursdeltagerne i august 2016.