Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene i forbindelse med Stine Sofie Senteret:

1. Hvem kan søke?

Stine Sofie Senteret er et kurs og mestringssenter for volds- og overgrepsutsatte barn og unge (0-18 år), deres trygge omsorgspersoner samt søsken. Er barnet eller ungdommen utsatt for vold, overgrep eller har opplevd vold i nær relasjon kan man søke om et kostnadsfritt opphold.


2. Hvordan kan jeg søke?

Man søker ved å fylle ut søknadskjemaet. I tillegg må det vedlegges et følgebrev fra Statens Barnehus, fastlege, behandlende terapeut, barnevern, bistandsadvokat, krisesenter, støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, helsesøster eller tilsvarende. Skjemaene finner du på siden "Søk om opphold".


3. Hvor langt tilbake i tid bør hendelsene være før vi søker opphold?

Vår erfaring er at de som kommer til senteret er i ulike faser i forhold til sine opplevelser og at man allikevel har utbytte av oppholdet. 


4. Hva skjer på senteret i løpet av uka?

De seks dagene på senteret er fylt med undervisning og ulike aktiviteter som skal gi både barn og voksne motstandskraft og styrke til å leve livet etter det vonde og vanskelige.  En mer detaljert oversikt over ukas innhold finner du under Kursinnhold.


5. Hva slags informasjon får vi i forkant av oppholdet?

Dere vil få tilsendt informasjonsbrev før ankomst. Stine Sofie Senteret vil også bestille billetter til fly/ tog/ buss hvis dere ikke kjører egen bil. Alle reisekostnader i forbindelse med oppholdet dekkes av oss.


6. Gir et opphold på Stine Sofie Senteret gyldig fravær fra skole/ jobb?

Senteret dekker ikke tapte inntekter ved fritak fra deltagernes arbeid, men et opphold gir gyldig fravær for barnas skole og utdanning. Sammen med informasjonsbrevet dere får før oppholdet, vil det også bli tilsendt brev som kan leveres arbeidsgiver og skole.


7. Hvordan ivaretas vi i forhold til sikkerhet og trygghet?

Stine Sofie Senteret har utarbeidet egne rutiner for å ivareta deltagernes sikkerhet og trygghet under hele oppholdet. Har du spørsmål vedrørende sikkerheten er du velkommen til å ta kontakt på telefon 45 97 38 20.


8. Hva slags oppfølging får vi i etterkant av et opphold?

Etter et førstegangsopphold på senteret, vil dere få muligheten til å søke om re-opphold. Da vi er et kurs og mestringssenter og ikke driver med terapi og behandling er det ingen terapeutisk oppfølging av deltagere etter oppholdet. Men vårt oppfølgingsteam er behjelpelige med å formidle kontakt med ulike instanser, samt svare på juridiske spørsmål. 


9. Hvilken faglig tilnærming har senteret?

Stine Sofie Senteret har et faglig samarbeid med RVTS Sør. Mer om fag kan du lese om under menypunktet Fagstoff.

 
MOTTA NYHETSBREV: