Oppholdet på Stine Sofie Senteret

Ditt første opphold på Stine Sofie Senteret varer fra mandag til lørdag. Vi ordner alt av reise for deg, og møter deg når du kommer hit til oss i Grimstad. Her får dere en egen leilighet, med to soverom og bad. Dere blir også vist rundt på senteret og området. Vi spiser alle måltidene sammen i spisesalen på senteret. Gjennom uka er voksne og barn delt opp i grupper, men dere er også mye sammen. Det er mye å gjøre på senteret, så det skal ikke bli noe problem å fylle fritiden. Vi har idrettshall, klatrevegg, sansehage, hinderløype og mange andre leker og aktiviteter - både inne og ute. Under finner dere mer informasjon om timeplanen for uka. Dere kan også ta en titt på de menneskene dere møter her hos oss (og som gleder seg til å møte dere), og dere kan se på noen bilder fra senteret.

Lurer du på noe mer? Da kan du ta kontakt med oss på post@stinesofiesenteret.no eller ringe oss på 37 29 40 90.

Ofte stilte spørsmål

Stine Sofie Senteret er et kurs- og mestringssenter for volds- og overgrepsutsatte barn og unge mellom 0 og 18 år, deres trygge omsorgspersoner samt søsken. Er barnet eller ungdommen utsatt for vold, overgrep eller har opplevd vold i nær relasjon kan man søke om et kostnadsfritt opphold. Er du usikker på hva de ulike formene for vold innebærer kan du lese mer på jegvilvite.no.

Så lenge barnet er mellom 0 og 18 år kan en søke opphold uansett hendelsesforløp, eller hvor de befinner seg i prosessen. Du trenger heller ingen dom i en sak eller en diagnose for å søke opphold. Vår erfaring er at de som kommer til senteret er i ulike faser med tanke på sine opplevelser og at man likevel har utbytte av oppholdet. Er det derimot høyt konfliktnivå mellom omsorgspersonene (grunnet barnefordelingssak o.l.) vil vi gjerne gjøre en vurdering sammen med lokalt hjelpeapparat vedrørende inntak på senteret. Vi ønsker da en felles vurdering slik at vi ikke bidrar til å øke konfliktnivået og påføre barna ytterligere belastning.

Man søker ved å fylle ut søknadskjemaet. I tillegg må det vedlegges et følgebrev fra enten Statens Barnehus, fastlege, behandlende terapeut, barnevern, bistandsadvokat, krisesenter, støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, helsesøster eller tilsvarende. Skjemaene finner du på siden Søk om opphold.

De seks dagene på senteret er fylt med undervisning, lek, mestring og ulike aktiviteter som skal gi både barn og voksne motstandskraft og styrke til å leve livet etter det vonde og vanskelige. En mer detaljert oversikt over ukas innhold og mulige aktiviteter på senteret, finner du her.

Senteret dekker ikke tapte inntekter ved fritak fra deltagernes arbeid, men et opphold hos oss gir gyldig fravær for barnas skole og utdanning. Sammen med informasjonsbrevet dere får før oppholdet, får dere også et brev som kan leveres arbeidsgiver og skole. Dette legges inn på nettsiden Vårt opphold som dere får tilgang til før opphold.

Stine Sofie Senteret bestiller billetter til fly/tog/buss hvis dere ikke kjører egen bil. Alle reisekostnader i forbindelse med oppholdet dekkes av oss.

Dere vil i forkant av oppholdet motta pålogging til en egen nettside, Vårt opphold. Her finner dere all informasjon dere behøver i forkant og underveis i oppholdet hos oss.

Etter et førstegangsopphold på senteret, vil dere få muligheten til å søke om re-opphold. Da vi er et kurs- og mestringssenter, og ikke driver med terapi og behandling, er det ingen terapeutisk oppfølging av deltagere etter oppholdet. Men vårt oppfølgingsteam er behjelpelige med å formidle kontakt med ulike instanser, samt svare på juridiske spørsmål.

I oppstarten hadde Stine Sofie Senteret et faglig samarbeid med RVTS Sør. Mer om faglig grunnlag kan du lese under menypunktet FAGSTOFF.

Stine Sofie Senteret har utarbeidet egne rutiner for å ivareta deltagernes sikkerhet og trygghet under hele oppholdet. Har du spørsmål vedrørende sikkerheten er du velkommen til å ta kontakt på telefon 37 29 40 90.

Mer praktisk informasjon får du selvsagt når du er innvilget opphold.

Les mer om Stine Sofie Senteret