Søk om opphold


Stine Sofie Senteret er et kurs- og mestringssenter for volds- og overgrepsutsatte barn og unge. Her kan de komme sammen med sine trygge voksne og søsken. Tilbudet gjelder også for de som bor i fosterhjem, adoptivhjem eller bor over lengre tid i beredskapshjem eller institusjon.Kostnadsfritt

Opphold på Stine Sofie Senteret er helt kostnadsfritt. Dette inkluderer også reise til og fra senteret. Oppholdet på senteret består av ulike aktiviteter for voksne og barn, med en god blanding av faglig innhold og spennende aktiviteter. Opphold ved Stine Sofie Senteret gir gyldig fravær fra skole/utdanning. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke av oss.

Reise og opphold er gratis, og gjelder uansett hvor dere bor i landet.Søknaden

Alle henvendelser blir behandlet med diskresjon.


Alle som søker om opphold, får svar fortløpende.


Søknad om opphold fylles ut og sendes via vårt digitale søknadsskjema. Når du kommer inn i skjemaet må du fylle ut personalia på alle barn og voksne som skal være med til senteret. Vi ber også om informasjon om barnet og familiens situasjon, og dere blir bedt om å skrive noen linjer om både barnet og de voksnes motivasjon for å komme til Stine Sofie Senteret.

I tillegg til søknaden skal en i hjelpeapparatet, som kjenner familien og historien godt, sende inn et følgeskriv. Før dere fyller ut søknadsskjemaet, kan det derfor være lurt å ha klart navn og e-postadresse til vedkommende.

Fyll ut digital søknad herKriterier for innvilget opphold:


Følgeskrivet bør inneholde følgende opplysninger:

  • I grove trekk informasjon om hva familien har gått gjennom.
  • Hvor familien er i prosessen.
  • Hjelpeinstanser som allerede er koblet inn.
  • Status på voldsutøver/overgriper.
  • Hvorvidt barn har samvær med voldsutøver/overgriper og i tilfelle hvor mye.

I tilfeller der begge foreldrene har samvær er det viktig at begge vet at barna er på Stine Sofie Senteret. Vi ønsker ikke at barna skal komme i en situasjon hvor de må holde på en slik hemmelighet og få et mulig forklaringsproblem.

Siden all undervisning og kommunikasjon foregår på norsk er det fordelaktig at deltakerne behersker norsk tilstrekkelig til å få utbytte av oppholdet. Har du spørsmål ta kontakt på post@stinesofiesenteret.no.

Er det høyt konfliktnivå mellom omsorgspersonene (grunnet barnefordelingssak o.l.) ønsker vi å gjøre en vurdering sammen med lokalt hjelpeapparat vedrørende inntak på senteret. Vi ønsker en felles vurdering slik at vi ikke bidrar til å øke konfliktnivået og påføre barna ytterligere belastning.


Om du bor på kode 6 eller 7 kan du ringe til oss for å oppgi kontaktinformasjon dersom det oppleves tryggere for deg

Fyll ut digital søknad herVil du ikke søke digitalt?

Det digitale søknadsskjemaet er trygt å bruke. Ønsker du likevel ikke å søke via skjemaet, kan du fremdeles laste ned søknadsskjema og mal for følgeskriv. Søknadsskjemaet printes, fylles ut og sendes til oss i posten, sammen med følgeskrivet, som printes, fylles ut, stemples og signeres av den som har forfattet det.

Søknad med vedlegg sendes til:
Stine Sofie Senteret,
Østerhusmonen 35
4879 Grimstad.
Merk konvolutten med “Søknad"

Ønsker du skjemaet tilsendt eller har andre spørsmål?
Ta kontakt på post@stinesofiesenteret.no eller ring 37 29 40 90 (tastevalg 1).

Last ned søknadsskjema (kun om du ikke vil benytte det digitale søknadsskjemaet)

Last ned mal for følgeskriv (kun om du ikke vil benytte det digitale søknadsskjemaet)