Søk om opphold


Stine Sofie Senteret er et kurs- og mestringssenter for volds- og overgrepsutsatte barn og unge. Her kan de komme sammen med sine trygge voksne og søsken. Tilbudet gjelder også for de som bor i fosterhjem eller bor over lengre tid i beredskapshjem eller institusjon.


Kostnadsfritt

Opphold på Stine Sofie Senteret er helt kostnadsfritt. Dette inkluderer også reise til og fra kursstedet. Kursene består av ulike aktiviteter for voksne og barn, med en god blanding av faglig innhold og rekreasjon.


Søknad

Alle henvendelser vil behandles med diskresjon. Opphold ved Stine Sofie Senteret gir gyldig fravær fra skole/utdanning. Søknadsskjema for opphold og re-opphold finner du under.

Søknad med vedlegg sendes til:
Stine Sofie Senteret,
Østerhusmonen 35
4879 Grimstad.
Merk konvolutten med “Søknad”

Ønsker du skjemaet tilsendt eller har andre spørsmål?
Ta kontakt på post@stinesofiesenteret.no eller ring 37 29 40 90.Kriterier for innvilget opphold:

  • Utsatt for fysisk vold, psykisk vold, vitne til vold i nære relasjoner, og/eller utsatt for seksuelle overgrep.
  • Følgebrev fra Statens Barnehus, fastlege, behandlende terapeut, barnevernstjenesten, Bufetat, bistandsadvokat, krisesenter, støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, helsesøster eller tilsvarende.


Følgebrevet bør inneholde følgende opplysninger:

  • I grove trekk informasjon om hva familien har gått gjennom.
  • Hvor familien er i prosessen.
  • Hjelpeinstanser som allerede er koblet inn.
  • Status på voldsutøver/overgriper.
  • Hvorvidt barn har samvær med voldsutøver/overgriper og i tilfelle hvor mye.


I tilfeller der begge foreldrene har samvær er det viktig at begge vet at barna er på Stine Sofie Senteret. Vi ønsker ikke at barna skal komme i en situasjon hvor de må holde på en slik hemmelighet og få et mulig forklaringsproblem.

Siden all undervisning og kommunikasjon foregår på norsk er det viktig at deltakerne behersker norsk tilstrekkelig til å få utbytte av oppholdet.

Er det høyt konfliktnivå mellom omsorgspersonene (grunnet barnefordelingssak o.l.) ønsker vi å gjøre en vurdering sammen med lokalt hjelpeapparat vedrørende inntak på senteret. Vi ønsker en felles vurdering slik at vi ikke bidrar til å øke konfliktnivået og påføre barna ytterligere belastning.


Her kan du laste ned søknadsskjema og mal for følgeskriv. Du bruker det samme søknadsskjemaet enten du søker på ordinært opphold eller re-opphold. Følgeskrivet printes, fylles ut, stemples og skrives under av den som har forfattet det.

Last ned søknadsskjema

Last ned mal for følgeskriv

    Om du bor på kode 6 eller 7 kan du ringe til oss for å oppgi kontaktinformasjon dersom det oppleves tryggere for deg.