Stine Sofie Senteret er et kurs- og mestringssenter for volds- og overgrepsutsatte barn og unge. Målet er at kursdeltagerne, i trygge omgivelser, får oppleve glede og får ny kunnskap. Mestring og gode opplevelser sammen med andre skal danne grunnlag for å styrke deres egne ressurser. På senteret vil deltagerne møte varme og humørfylte voksne som ser viktigheten av traumebevisst omsorg.

”Det har vært så utrolig godt å få lov til å være barn i en uke! Sånne som oss har liksom vært voksne alt for lenge allerede.”

«Hege», 17 år