Våre veivisere

Familier som kommer til oss skal bli møtt, sett og få gode opplevelser. Sammen med RVTS Sør har vi laget veivisere som skal vise retning i alt vårt arbeid. Skal vi være tro mot vår visjon om at barn og familier skal skape nye fortellinger gjennom mestring, må vi ha en faglig tyngde og godt forankret teori. Veiviserne skal derfor være utgangspunktet for alle menneskemøter på Stine Sofie Senteret. Målet er at familiene i trygge omgivelser får oppleve glede og ny kunnskap, og oppdager egen mestring som styrker deres ressurser.Voldsbevisst omsorg

Vi skal forstå alle kursdeltakere – barn, ungdommer og voksne – i lys av hva de har opplevd. Våre ansatte skal vise at de forstår. Vi mener at det ikke finnes vanskelige barn, men barn som har det vanskelig. Ved å gjenkjenne egne og andres følelser ønsker vi å bidra til økt traumebevisst omsorg for alle barn og ungdommer som kommer til oss.


Styrken i fellesskapet

Alle ansatte hos oss skal være gode rollemodeller for familier som kommer til oss. Vi har derfor stort fokus på å skape et inkluderende, varmt og ivaretakende miljø. Vi heier på styrken i at vi er forskjellige. Senteret er en unik arena for møter mellom mennesker som har opplevd noe av det samme. I trygge og gode omgivelser skal vi legge til rette for et trygt fellesskap for familiene som kan gi nye, gode nettverk.


Opplevelser, trygghet og mestring

Senteret legger til rette for gode menneskemøter. I trygge relasjoner skaper vi rom for gode opplevelser som gir økt mestringsfølelse. Vi rommer det vanskelige, men fokuserer på legge til rette for gode opplevelser. Vi skal vise og spre glede.


Skape nye fortellinger

Familier som kommer til oss, skal få hjelp til å skape nye positive fortellinger. Vi tror på kraften i forandringsøyeblikk som gir håp for fremtiden. Vi ønsker å forstå fortid, men fokuserer på å være i øyeblikket for å skape en god fremtid.


Lekens betydning

Lek er svært viktig for å utvikle hele mennesket. Våre lekne ansatte skal legge til rette for at barn og voksne leker sammen. Vi oppfordrer voksne til å leke på barns premisser og gi lek større plass i hverdagen. På senteret skal barn få oppleve å være barn.