1000 familier har søkt seg til Stine Sofie Senteret

Denne uke nådde senteret en stor milepæl da de fikk inn sin 1000. søknad siden oppstarten i 2016.

– Det er veldig stort at vi har fått vår 1000. søknad! Det var vanskelig å forestille seg da senteret åpnet i 2016 hvordan pågangen og etterspørselen ville være. Dette er et tegn på at vi gjør noe riktig, forteller daglig leder på Stine Sofie Senteret, Kristin Stokke.

Før senteret åpnet i 2016, var mange skeptiske til ideen om et eget senter for voldsutsatte barn.

– Tilbakemeldingene vi fikk fra ulike fagfolk var at de ikke trodde familiene kom til å søke seg inn på et slikt opphold. Etter snart 4 års drift, mener jeg vi har motbevist dette kraftig! Forteller en meget fornøyd daglig leder.


Antallet søknader stiger

Antallet søknader som kommer til senteret har steget jevnt de siste årene.

– I mars i år har vi doblet antallet søknader sammenlignet med i fjor!

Kristin tror dette blant annet skyldes at kjennskapet til Stine Sofie Senteret har økt blant fagmiljøet men også blant befolkningen.

­– Vi ser blant annet gode tilbakemeldinger fra familier som har vært her, og ønsker å komme igjen, og flere barnevern som søker inn flere og flere familier. Ordet sprer seg!

Men økt søknadsmengde er ikke bare gode nyheter, forteller Kristin.

– Det kan bety lengre ventetid for de familiene som søker. Per nå har vi ikke mulighet til å ta imot flere barn og familier per uke. For å kunne gjør det trenger vi flere midler fra staten, forteller Kristin som hvert år håper på økte midler på statsbudsjettet.


Skal være et lavterskeltilbud

Stine Sofie Senteret skal være et lavterskeltilbud, det er noe av det viktigste og mest unike ved senteret.

– Man trenger ingen diagnose eller henvisning fra leger for å komme hit. Man trenger kun å kunne redegjøre for at barnet har vært utsatt for eller vitne til vold i nær relasjon. Alle som har behov skal få et opphold her, understreker Kristin.

Søknadskriteriene er enkle; For å få et opphold må man være et barn mellom 0 og 18 år, og utsatt for eller vitne til vold i nær relasjon eller utsatt for overgrep. Barnet må i tillegg ha med seg en trygg voksen.

– Så lenge de oppfyller alle kravene for å komme hit, får de plass.

Ofte stilte spørsmål


Svært få familier får avslag på søknaden

Senteret har som mål og ta imot 500 barn, pluss deres familier hvert år. Hver uke går et tverrfaglig inntaksteam på senteret gjennom hver eneste søknad for å finne ut om de oppfyller kravene for opphold.

– Dersom vi er usikre på saken eller har fått for lite informasjon, kontakter vi ulike parter for å forsøke å finne den informasjonen slik at vi kan ta en grundig vurdering på om dette er en familie som trenger opphold, eller ikke.

Og det er svært få av familiene som søker seg inn til senteret, som ikke får komme hit. Avslagene gis hovedsakelig med begrunnelse i at et opphold kan påføre barnet mer stress i etterkant av opphold grunnet konflikter omkring omsorgssituasjonen.

– Vi tilstreber også at alle avhør av barna er ferdig, før vi innfrir et opphold. Vi er i tett dialog med både politi, barnehus og barnevernstjenesten i saker som nylig er avdekket, dette for å sikre at vi ikke forstyrrer etterforskningen. Ofte gir vi familiene beskjed om å søke igjen ved et senere tidspunkt i slike tilfeller, avslutter Kristin.


Slik søker du opphold på Stine Sofie Senteret