Tilbyr oppfølging og hjelp

Hver uke har de voksne deltakerne på Stine Sofie Senteret en samtale med et oppfølgingsteam. Det skal gi svar på juridiske spørsmål, og hjelpe dem i møtet med det lokale hjelpeapparatet.

Kaia er tidligere politi med erfaring som etterforsker i saker som omhandler vold i nære relasjoner

– Mange trenger bistand for å få den hjelpen de trenger fra hjemkommunen. Tilbudet er der, men kan være krevende å finne frem i. For å styrke tilliten til systemet, er det også viktig for oss å fremsnakke det lokale hjelpeapparatet.

Oppfølgingsteamet ved senteret består av jurist Mari og tidligere politi Kaia, som blant annet har erfaring som etterforsker i saker som omhandler vold i nære relasjoner.

– Det varierer hva slags og hvor mye hjelp den enkelte trenger. Noen trenger bare å fortelle sin historie og sine erfaringer, og få hjelp til å sortere de avgjørelsene som må tas for familien, forteller Kaia.

– Andre trenger å høre at de gjør en god jobb, og har fantastiske unger!

Gjennom oppfølgingsteamet skal tilbudet på senteret forlenges ved å sikre at familien blir godt ivaretatt også etter oppholdet.

– Når mennesker er i en krisesituasjon, skal vi ikke undervurdere hjelpen som kan ligge i bare det å ta en telefon for dem, sier Kaia, som også opplever voksne som er takknemlige når den telefonen går til barnevernet – for å sikre barna god ivaretakelse.

– Det forteller meg hvor mye det vi gjør betyr for dem, og om behovet for at vi finnes.