Vi avlyser eller utsetter aktiviteter

Stine Sofies Stiftelse følger regjeringens og helsemyndighetenes gjeldende anbefalinger for å hindre smittespredning av koronaviruset. Derfor iverksetter vi enkelte tiltak.

Det innebærer blant annet følgende:

- Stine Sofie Senteret stenges i første omgang i uke 12 og 13. Deltakere i de gjeldende ukene blir kontaktet, og vil få tilbud om ny uke for opphold. Stenging utover de to ukene vurderes fortløpende.

- Planlagte arrangementer og foredrag i mars avlyses. Det gjelder også de oppsatte folkemøtene med Ada Sofie Austegard. Aktiviteter etter mars vurderes løpende.

- De ansattes situasjon vurderes ut fra den til enhver tid gjeldende situasjon og anbefalinger fra myndighetene. Mange vil være på hjemmekontor de neste ukene.

- Flere av ansatte på Stine Sofie Senteret vil også bidra til å bemanne chattetjenesten Sidetmedord.no for barn og unge, i denne perioden.

- Planlagte møter gjennomføres som video- eller telefonmøte der det er mulig.


Nyttig informasjon: