Stine Sofie Senteret er stengt - men vi er her!

Akkurat nå er det ikke mulig å ha barn og familier på Stine Sofie Senteret. I mellomtiden gjør vi det vi kan for å hjelpe barna som har det utrygt hjemme. Vi håper vi snart kan åpne senteret!

Koronasituasjonen er spesiell for oss alle, men den er ekstremt tøff for de barna som utsettes for vold og overgrep. De har mistet det lille pusterommet de vanligvis får i barnehage, skole og på fritidsaktiviteter. Nå tilbringer de lange dager hjemme, sammen med utrygge voksne. Dette er de mest sårbare barna, som mer enn noen gang trenger vår hjelp!


Derfor har Stine Sofies Stiftelse satt inn all vår innsats for å hjelpe disse barna i denne krevende tiden:

  • Vi forsterker tilgangen på telefon for de som er bekymret for et barn og trenger veiledning om hva de skal gjøre.
  • Skole- og barnehageansatte er bekymret for de sårbare barna som nå er hjemme. Derfor er våre pedagoger tilgjengelig for råd og hjelp på telefon og e-post.
  • I disse tider lager politikerne nye lover og regler, men det skal ikke gå ut over de sårbare barna. Vi har stoppet forslaget om unntak for politiattest – og jobber med mange andre saker!
  • Sammen med Mental Helse har vi åpnet Foreldresupport 116 123 for småbarnsforeldre som kommer i krevende situasjoner. Den er nå utvidet til å gjelde alle foreldre - uansett hvor gammelt barnet ditt er.
  • Chatten sidetmedord.no har fått utvidede åpningstider. Pågangen har eksplodert. Siden vi har måttet stenge Stine Sofie Senteret, vil våre familiekontakter bidra til å betjene chatten.


Vi følger regjeringens og helsemyndighetenes anbefalinger for å hindre smittespredning. Derfor har vi iverksatt noen tiltak i organisasjonen:

  1. Stine Sofie Senteret er stengt inntil videre, men vi håper å kunne åpne igjen så raskt som mulig. Det er selvsagt mulig å søke om opphold, og dere som innvilges plass får tildelt uke så raskt som mulig.
  2. Planlagte arrangementer og foredrag avlyses løpende. Det gjelder også de oppsatte folkemøtene med Ada Sofie Austegard. Hittil er alt i mars og april avlyst, og vi vil vurdere løpende tiden etter det.
  3. De ansattes situasjon vurderes ut fra den til enhver tid gjeldende situasjon og anbefalinger fra myndighetene. Mange er på hjemmekontor.
  4. Planlagte møter gjennomføres som video- eller telefonmøte der det er mulig, og vi begynner å bli drevne på Teams!


Nyttig informasjon: