Organisasjonen og historien

Stine Sofie Senteret er en del av Stine Sofies Stiftelse. Det betyr at noen av støttefunksjonene er felles for hele stiftelsen, inkludert senteret. I organisasjonskartet under kan du se hvordan organisasjonen til senteret isolert er bygd opp.

.

Historien

Stine Sofies Stiftelse ble etablert i 2000 etter at Stine Sofie (8) og Lena (10) ble brutalt voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand. Stiftelsen ble grunnlagt av Stine Sofies mor, Ada Sofie Austegard, og av Bente Bergseth, som selv har opplevd vold i barndommen. Sammen ville de to styrke rettssikkerheten for voldsutsatte barn og deres pårørende, og forhindre at barn utsettes for vold og overgrep. I dag er det mer enn 50 ansatte i stiftelsen, som jobber med å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn - i tillegg til å ivareta de voldsutsatte barna.

Stine Sofie Senteret er stiftelsens største tiltak. Historien til senteret startet allerede i 2016. Da satt Ada Sofie Austegard og så på et TV-program som viste en leirskole for barn med funksjonshemminger. Det var da idéen om et senter for voldsutsatte barn kom, og det var du hun bestemte seg for at senteret skulle bli en realitet. Etter flere års hardt arbeid fra Ada Sofie og de andre ansatte i stiftelsen, fikk senteret støtte over statsbudsjettet, og dørene kunne åpnes for de første kursdeltakerne i august 2016.