Styret

Formålet til Stine Sofies Stiftelse er å endre samfunnet gjennom å være modig, kompromissløs og alltid på barnas side. Vi jobber hver dag med visjonen om en barndom uten vold og overgrep, og i alt vi gjør ligger verdiene modig, respekt, leken og betydningsfull til grunn.


Dette er styret i Stine Sofies Stiftelse:

Styreleder:
Audun Myhre

Styremedlemmer:
Ada Sofie Austegard
Ann-Kristin Olsen
Kjetil Lenning
Gunnar Hvammen
Mette Espedal

Vara:
Kristoffer Sørstrønen

Vedtektene til Stine Sofies Stiftelse

Årsrapporten 2016

Årsrapporten 2017

Årsrapporten 2018