Stine Sofies Barnerettspris 2018

Barnerettsprisen 2018 ble delt ut 25. juni. Prisvinneren var personen som sørget for opprettelsen av operasjon Dark Room - og norgeshistoriens største beslag av overgrepsmateriale.

Ada Sofie Austegard delte ut Barnerettsprisen 2018. Styreleder Audun Myhre mottok prisen på vegne av prisvinneren. Susanne Bergstøl / Stine Sofies Stiftelse

Stine Sofies Barnerettspris deles ut til en person, gruppe eller organisasjon som på en fremragende måte arbeider for en barndom uten vold og overgrep. Prisen er tidligere tildelt Solveig Ude, pensjonert helsesøster, og Kåre Svang, politietterforsker i Kripos. I 2018 ble prisen delt ut 25. juni, under åpen dag på Stine Sofie Senteret.

– Styret vurderte tre forslag, og valgte til slutt å vektlegge den store betydningen én enkelt handling, utført av én ansvarsfull voksen, for mange barn unge, sa Ada Sofie Austegard under utdelingen.

– Personen har selv opplevd det uhyggelige å få overgriper inn på barnerommet, via nettet, til ens eget barn. Uredd og målrettet meldte vedkommende fra til politiet. Det resulterte i norgeshistoriens største beslag av overgrepsmateriale, der både norske og utenlandske barn er blant ofrene.

Operasjonen ble av politiet gitt navnet Dark Room, og har ført til avsløringer av overgrep i stort omfang.


Et forbilde for alle foreldre

– Prisvinneren sin handling er beundringsverdig, og vil fremover stå som et ypperlig eksempel på betydningen det kan få for barn og unge at en voksen tar ansvar ved å melde ifra. Dette på tross av den store belastningen det har medført for hele familien, sa Ada Sofie i sin tale.

Mottakeren av prisen beskrives som et menneske som gjennom sine handlinger har vist viktigheten av å følge med og være bevisst på farene som finnes der ute - kun gjennom noen tastetrykk.

– For styret i Stine Sofies Stiftelse fremstår vedkommende som et forbilde for alle foreldre!


Forstod at noe var galt

Av hensyn til barn og familie ønsket prisvinner å være anonym. Prisen ble derfor mottatt av styreleder i Stine Sofies Stiftelse, Audun Myhre, som leste opp en tale på vegne av prisvinner.

– Det er en stor ære og en utrolig glede å motta Barnerettsprisen for 2018, stod det i talen som ble lest opp av Myhre.

I talen forteller prisvinner om det som skjedde på barnerommet - som endte med anmeldelse og opprettelse av Dark Room.

– Overgrepene på min datter startet ved at jeg og min samboer merket adferdsendringer. Vi forstod at ting ikke var slik det burde. Derfor valgte vi å gå gjennom mobilen og datamaskinen hennes. Nettsidene der hun hadde truffet overgriper, var omegle.no og hetelev.net. Apper som var blitt brukt var jodle og kik - der chatten er anonym, og overgriper alltid kan se avstanden til hvor barnet/ungdommen er i et bestemt område.

Prisvinner forteller at barnet følte seg trygg på å chatte om alt, og utforske egne grenser. Dette førte til såkalt grooming. Etterhvert gikk kontakten over på mer kjente plattformer som Snapchat, Skype, Facebook og Instagram.


Fortsatte overgrepene under åpen soning

– Overgriper ble etter en stund pågrepet og satt i fengsel, men ble relativt fort overført til det som kalles åpen soning. Mens han fortsatt var under soning, fikk han tilgang til internett og telefon, og tok igjen kontakt med min datter og flere barn og unge. Det førte til flere overgrep, både via nettet og ved å møte dem. Da jeg oppdaget det, la jeg inn en ny anmeldelse.

Prisvinner håper at man i fremtiden kan få en lovendring som fører til at Kriminalomsorgen tar hensyn til hva den innsatte er dømt for, slik at dette ikke kan skje igjen.

– Denne prisen betyr kjempe masse - ikke minst det at jeg er med på å utgjøre en forskjell. Det varmer å få denne anerkjennelsen, og føler meg veldig beæret, forteller prisvinneren i talen som ble lest opp av styreleder Audun Myhre.